YENİ FİKİR HABER

Strateji Araştırma Merkezi ya da Düşünce Kuruluşu Nedir?

mesut
07-11-2015

Devlet politikalarını fikirler yönlendirir. Politikaları ise düşünen insanlar belirler.

Devlet politikalarını fikirler yönlendirir.

Politikaları ise düşünen insanlar belirler.

***

İnsanlığın varoluşundan beri mevcut olan fikir önderleri, her asırda farklılık gösterse de özü aynı kalmıştır: Yönetenlere fikrî taban oluşturmak.

Mütefekkir insanların varlığı, yönetim şeklinin içeriğini de tayin eder.

Devlet idarecileri için stratejik vizyon çizerler. Onlara ufuk olurlar.

Aynı zamanda taban ve tavan arasındaki akışkanlığın temininde çok önemli rol oynarlar.

Çağdaş düşünce üretim merkezleri artık bir devletin olmazsa olmazı konumundadır.

Gelişmiş ülkelerin -başta ABD olmak üzere- örgütlü fikir teşkilatları o ülkenin en etkin gücü mevkiindedir.

 Devlet politikalarını belirlemede çok etkin konumda olan düşünce kuruluşlarıya dathink tank, hangi alanda faaliyet gösteriyor ise ilgili alanında bilgi üretir. Bu bilgileri veya mevcut bilgileri tahlil ederler. Üretilen bilgileri takip ve sınıflandırlar. İhtiyaç halinde isealakalı merciilere sunarlar.

***

Düşünce kuruluşları, ülkemiz açısından yeni bir saha olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Bundan dolayı insanımız, strateji araştırmaları merkezi ve benzeri kuruluşların adını işittiklerinde “bu da ne demek” gibi soruları yöneltmek zorunda kalıyorlar.

Okumayan, araştırmayan bir millet olduğumuzdan, “kaliteli” ve “nitelikli” fikir üretme merkezleri hakkında da malumat sahibi olmak mümkün olmuyor.

***

 O halde –kısaca- düşünce kuruluşları nedir, o bakalım..

Düşünce kuruluşları ya da think tank, vakıf, dernek vb ya da resmi hüviyete sahip kurumlarca  tesis edilen bir hükmü şahıstır.

Düşünce kuruluşu kendine bir saha seçer.

O alanda  uzman kadrolar oluşturur.

Uzman kadrolar “masa”etrafında şekillenir.

Dış politika, iç politika, mahalli politika merkezleri gibi çalışır.

Politika, sadece siyaset felsefesini ilgilendirmez.

O ülkenin siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, tarım, turizm  gibi alanlarını ihtiva eden bir strajik misyon edinir.

Daha alt sahalarda, tek bir konu etrafında teşkilatlanmış düşünce kuruluşları da mevcuttur.

Mesela, sadece konut üretimi, incir üretimi vs gibi..

***

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile Düşünce Kuruluşu aynı işlevi gördüğü zannedilmemelidir.

Evet, her düşünce kuruluşu STK’dır; ancak, her STK, düşünce kuruluşu değildir.

Yani, hayvan sevenler derneği,  karıncalar derneği vs gibi dernek ve vakıflar birer STK’dır; düşünce üretim merkezi değil.

Düşünce kuruluşları, topluma analiz ettikleri bilgiyi sunarlar hem de altı üste karşı tazyik ederler. Dip dalga oluşmasına zemin hazırlarlar.

Değişim ve dönüşüm, fikrî niteliğin azlığı veya çokluğu ile irtibatlıdır. Yani kahvehane geyiklerinin yerine, bir çatı altında örgütlermiş düşünce üretim merkezlerinin stratejik derinliği, o ülkenin istikbali ile doğru orantılıdır. En uç fikri olmayan bir toplumun hali, merhum Nasreddin Hoca’nın “Fil” hikayesindeki  lideri yalnızlaştıran bir akıl tutulmasına benzer ki; bu, bir elinde çayı bir elince cigarası devleti yönetmeye kalkanların ruh hallerini yansıtır.

 Düşünce kuruluşlarına örnek olarak Yeni Fikir Strateji Araştırmaları Merkezi ( Yeni Fikir SAM- Bölge merkezli), TASAM, SETA, USAK gösterilebilir.

(Kaynak: Mesut Mezkit/ Gazete Flaş)

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tabure ve sıralar, camilere elbette kiliseleşme görüntüsü verir(!)
Mehmet M. TURAN
Kaldırımların işgali sona erdi!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön