YENİ FİKİR HABER

Orucun Sosyal Hayatımızdaki Yeri

mesut
11-06-2016

Orucun

 Sosyal Hayatımızdaki Yeri

   Mübarek Ramazan-ı Şerif’in teşrifiyle neş’elenen gönül dünyamız, insanı başka âlemlere götürmektedir. Öyle ki, insana münbit bir iklimin olduğunu hissettirmektedir. İnanan için, kendi nefsiyle muhasebe imkânı doğmaktadır. Çevresine daha farklı bakabilmektedir. Daha evvel unuttuğu; muhitinde imkânı olmayanlara el uzatmak için kendini mesul tutmaktadır. Fakirliğin ve zenginliğin ortadan kalktığı, aç ile tokun aynı seviyede olduğu bu mübarek ayda, müminler için nefislerinin arzu ve isteklerine bend olma vardır. An’anevi güzelliklerini yaşatmak için Mabuduna vecd ile yönelmesi ve ruhların çağlayan ırmak misali coşarak koşması had safhadadır. Bu ulvî gayeye vuslatta imsâk ile iftar arasında nefsiyle yapılan cihad-ı ekberden muzaffer komutan edasıyla çıkmanın şükrü vardır. Ezan-ı Muhammedî’nin gün batımının arkasından Yaradan’a yönelmiş minarelerden okunmasıyla; besmeleyle ilk lokmanın heyecanı vardır. Fakirlerin sevindirilmesi vardır. Milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz yeni nesli maddî ve manevî cihetle yetiştiren müesseslere yapılan yardımın verilen zekatın sosyal muvazenedeki rolünü bir kez daha bu vesileyle inananlar herkese göstermiş oluyorlar. Burada, Ahmet Muhip Dıranas’ın şu ifadeleri hakikatin ifadesidir.

  Dıranas,15 Haziran1951’deki bir yazısında şöyle diyor: “Şu mübarek ay içinde oruçla yüzleri ilahileşmiş Müslümanları gördükçe dinimizin yüceliğine bir kere daha inanıyorum. İbadet şekillerinin belki de en mükemmeli oruç tutmak. Oruç ne değil ki?

  Oruç sağlık, oruç nefis arıtmak,oruç bizi varlığın manasına yaklaştıran en saf  riyazet,ruhu iyiliğe ve selamete davet eden murakebe,oruçla yoksula, fakire doğru yaklaşma,oruç en halis tevazu, oruç hatta millî ekonomiye yardım,oruç hatta millî bir tasarruf.

  Yarabbi, Müslüman kulların sana daha yaklaşmak, gösterdiğin iyilik, esenlik ve kulluk yolunda yorulmadan yürüyebilmek için;nefislerini tam bir ay kaba dünya nimetlerinden mahrum etmeyi bilirler.En yoksul insanla aynı sofraya oturur,sadece ölmemek için bir dilim ekmek ve iki tek zeytinle dahi kifaf-ı nefs ederek senin kulun olduklarına hamd ü sena ederler.Bol gıdalarla yılın on bir ayında bozdukları ve yordukları vücutlarından ruhlarına doğru sızmaya başlamış zehirden, günah temayüllerinden ve küfranlardan,Hızır gibi yetiştirdiğin mübarek Ramazanın ilahi banyosunda arınırlar ve bu banyodan ruhları kadar,bedenleri de sağlık ve esenlikle çıkar.

   Müslüman kulların oruca girdikleri andan itibaren her geçen günde hayatın ve ölümün manasını da daha iyi anlarlar. Bu düşünen ve konuşan mahluk, bu senin en güzel ve büyük eserin insan, oruçla erimeye başlayan maddesine baktıkça ve fakat yine oruçla yücelmeye başlayan ruhunu gördükçe, şöyle düşünür:”Madde eridikçe ruh gelişiyor. Ölümünden sonra Allah’ın bize vaadettiği hayat, yaşarken erişilmesi mümkün olmayan mükemmellikte bir saadet ve ebediyyetttir. O halde ruhumuzu bu ilahi saadete ve ebedî hayata layık kılmak için maddeyi hor görmesini bilelim.” İşte insanları birbirini sevmeye, iyiliğe,aşka ve tevazua ve imana  götüren kılavuz hikmet budur.

   Sana kaba saadetler ve zevkler veren dünya nimetleri tenle birlikte bir gün yok olur. Yok olmasa da, onlar artık senin için artık hiçbir mana ifade etmezler. Fakat seni Allah’ın huzuruna ulaştıracak,seni visale kavuşturacak olan ruh,günahı ve sevabıyla,hafifliği ve ağırlığıyla daima mevcut olacaktır. Ve sen onunla bu kâinat içinde payidar olacaksın. Veyl ağırlıklarından ve günahlarından ötürü ışıklı katlara ulaşamayıp karanlıklar içinde bocalamaya mahkûm ruhlara. (Ahmet Muhip Dıranas, Toplu Yazılar,YKY,İst.2000,sh.,478-479)

   Muştular olsun ki, bu mübarek ayı ruh ikliminde coşturabilenlere... Maddî ve manevî dengeyi sağlayabilenlere... Dul, yetim, fakir fukarayı, açını tokunu, kapısına geleni memnun ederek, hayır dualarını alabilenlere Allah(cc) iki cihanda da utandırmasın.

Kaynak:Ses gazetesi/Mehmet Turan

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tabure ve sıralar, camilere elbette kiliseleşme görüntüsü verir(!)
Mehmet M. TURAN
Kaldırımların işgali sona erdi!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön