YENİ FİKİR HABER

SULTAN BİRİNCİ MURAD HAN’IN DUÂSI VE ŞEHİT EDİLMESİ

22-06-2016

Kosova sahrasında harb başlamadan önce öyle bir fırtına çıktı ki, ortalık toz-duman içinde kaldı, göz gözü görmez oldu, insanlar kıyâmet kopuyor sandılar, çok korktular. Sultan Murad Han, sabaha kadar Cenâb-ı Hakk’a gözyaşları içinde yalvardı: 

Kosova sahrasında harb başlamadan önce öyle bir fırtına çıktı ki, ortalık toz-duman içinde kaldı, göz gözü görmez oldu, insanlar kıyâmet kopuyor sandılar, çok korktular. Sultan Murad Han, sabaha kadar Cenâb-ı Hakk’a gözyaşları içinde yalvardı: 

“İlâhî! Bu havayı Müslümanların üzerinden kaldır. Bir yağmur yağdırıp, bu tozu sakin eyle. Azabınla İslâm askerini harâb edip binlerce Müslüman’ın canını alma. Mücahitleri muzaffer, düşmanlarını mağlup eyle.

İlâhî! Ben bilmeden hata ettimse, rızanın hilafına gittimse sen lâyık olanı bilirsin, onu ihsan kıl. Küffâr belasını Müslümanların üzerinden kaldırmak için canımı fedâ eyledim. Askerlerime zafer müyesser edip beni kurban kıl. Gâzî Hudâvendigâr unvânı ile adımı âlemde alem edip beni cihad yolunda sâbit kıldın. Umarım ki âhir ömrümde şehîd edesin. Canımı Müslümânlara fedâ etmekle onları ihyâ edip beni bu gazâda şehâdet murâdıma erdirip dünyada saâdet verdiğin gibi âhirette dahi mesut edesin.”

Duâsı kabul oldu. Hemen yağmur yağdı. Toz silinip, gitti. Daha sonra Kosova harbi yapıldı, Osmanlı ordusu sayıca az olmasına rağmen düşmanları yendi.

Gâzî Hudâvendigâr, o âfet gecesi Cenâb-ı Hakk’a ettiği niyazın kabul olduğunu bilirdi. Hâcetlerinin ikisi hâsıl olup üçüncüsü -ki şehâdete kavuşmaktı- geciktiğine hayret edip dururdu. Savaştan sonra yanındaki az adamla geziyordu. Ölüler arasında gizlenip yatan bir kâfir, ansızın hücum edip zehirli hançer ile Cihan Sultanı’na vurdu. 

Hakk’a niyazı kabul olup şehit oldu. Gâzî Hudâvendigâr’ın üzerine çadır kurup, şehadetini kimseye bildirmediler. Bâyezîd Han tahta geçince Hudâvendigâr-ı Gâzî’nin namazını kılıp, Bursa’da Kaplıca kenarındaki imâretinin civârında defnettiler. Rahmetullâhi aleyh. (Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, 3. Defter, Çamlıca B. Y.)

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön