YENİ FİKİR HABER

15 Temmuz Sonrası Tehlikeli Senaryo: Laiklik adına cemaatler bombalanıyor!

10-08-2016

15 Temmuz Sonrası Tehlikeli Senaryo: Laiklik adına cemaatler bombalanıyor!

Asıl tehlike esas burada … Hatta Müslüman-Türk Milleti’ne şu pompalanıyor: İşte Cemaatlerin hali.. Bunlar devlete, millete ihanet ediyor. Tarikatlar da böyle..  Dolayısıyla tek çare katı laisizm vs vs..

Burada yatan tehlike  (acaba darbe kalkışmasının amaçlarından veya destekçilerinin gayelerinden biri de milli değerler miydi?) bu millet yapan kıymetlerin daha şimdiden medya vasıtasıyla tukaka edilmeye başlanması… Nasıl ki Ergenekon ismiyle Türklerin efsanesi yıkılarak  cadı avına dönüştürülüp kindarlıkla muhakeme  edildiyse; şimdi de FETÖ bahane edilerek  bu milletin temel harcı olan birlik ve beraberlik hasleti cemaat mefhumu yerden yere vurulmak isteniyor. Buna yönelik medyadan linç kampanyası pompalanıyor. Bu salvolar hızla yayılmak üzere..

Sayın Cumhurbaşkanına övgüler düzen bir takım güruh bu hassas zamanda cemaat olgusunu; dolayısıyla tasavvufi yönümüzü bertaraf gayretkeşliği içindedirler. Çok tehlikeli bir haldeyiz. İşte, dini görünüm sergileyerek ihanet eden bir şebekenin bu millete; bu milletin tutkalı ana değerlere ne kadar zarar verdiği ortadadır. Bu çete, hiçbir şey yapmasa, sadece bu günah bile yeter .. Yeter de artar … Biz her zaman söylüyoruz. Hiçbir şey kindarlığa dönüştürülmesin. Mekke Ruhu ile hareket edilerek gerçek suçlular en ağır cezalarla tecziye edilsin.  Kelleleri vurulsun. Ama bu milletin değerlerine, Kur’an Kursları’na, Cemaat duygusuna, yardımlaşma hasletlerine vur abalıya şeklinde  hücum edilmesin. Bunu en şiddetli bir şekilse  red ediyoruz.  Ak Parti iktidarının buna çok dikkat etmesi elzemdir (lazım da değil).Zira, her namaz kılan FETÖ’cü algısı pompalanmak isteniyor.  Bunu ulusalcı, katı laikçilerin yapmaları bir tarafa kendilerini İslamcı sınıfına koyanlar da bu koroya dahil olması çok çarpıcı ve dikkat edilmesi gereken bir hal.

 Unutulmasın: 15 Temmuz Gecesi 00.44’de herkesin mevzilenip duruma göre hareket aldığı bir vakitte meydanlara çıkmamızın temel sebebi Vatan için.. Millet için.. Din için..  Başka bir amaç için orada değildik…

Bu hususta değerli fikir adamı Yusuf Kaplan’ın Yeni Şafak’taki makalesini okunmasını hararetle tavsiye ederiz.

İşte bir bölüm:

“Millet, meydanlarda 15 Temmuz ruhu için nöbet tutarken, katı laik tipler ekranlarda hem laikliği pompalıyorlar hem de bütün cemaatleri, tarikatleri bombalıyorlar!

Millet zokayı yutmak üzere! İnanılmaz bir algı operasyonu çekiliyor: “Cemaatleri, tarikatleri devlete yaklaştırmamak lazım” demeye başladı bazı İslâmî çevreler bile!

Böylelikle şunu demek istiyorlar: “İslâmî duyarlıklı çevreler devlet yönetmesin. Millet, devleti 15 Temmuz ruhuna göre kurmaya kalkışmasın!”

O yüzden bütün cemaatler, tarikatler karalanmaya, aşağılanmaya, birbirine düşürülmeye çalışılıyor!

15 Temmuz saldırısının ikinci ayağı bu diye düşünüyorum: Laikliğin pompalanması, cemaatlerin ve tarikatlerin bombalanması! İslâmî duyarlıklı çevrelerin devleti yönetmesinin önüne set çekilmesi!

İşte geliyorum diyen felâket bu!

İlgilileri uyarıyorum...

Elbette bütünleşme, kenetlenme, kardeşlik havası bozulmasın ama Türkiye'deki etkili seküler çevrelerin cemaatleri, tarikatleri sürekli aşağılayarak, laikliği kutsayarak 15 Temmuz Ruhu'nun altını oymaya çalışmaları, bu birlik, kardeşlik havasının dinamitlenmesi aslında. Bu yakıcı gerçeği göremez ve gerekli önlemleri alamazsak 15 Temmuz ruhu, daha doğmadan öldürülecek...”

(Kaynakhttp://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/geliyorum-diyen-tehlike-laiklik-pompalaniyor-cemaatler-bombalaniyor-2030919/5.08.2016:09.02)

 

2- Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları (Yeni Fikir SAM) Başkanı’nın makalesinden bir bölüm

Günümüzdeki olayların bir arka planının da olduğunu bilmek gerekli. Bunun için de mutlaka geçmişe, tarihe, arşive bakmak, hadiseleri daha makul değerlendirmemizi sağlar. Bu anlamda Yeni Fikir SAM Başkanı Mesut Mezkit’in www.yenifikirhaber.com’daki köşesinden bir bölümü nakletmek istiyorum.

İşte o makaleden bir bölüm:

“Bir hususu da buraya kaydetmeliyim. "Ağlayarak toplulukları arkasından sürükleyenler; iyi birer sanatçıdır!" isimli makaleyi  24.02.2006 tarihinde Gazete Flaş'ta yayımlamıştık. O zaman bizi, bu zihniyet (Darbeciler)  Aydın'a dar ettiler. Ailemi, çalıştığım kurumu ve gazeteyi ablukaya alarak psikolojik terör estirdiler. Yazarlığı bırakma noktasına gelmiştik. Toplantılar düzenlediler. Halbuki bir kimsenin ismini vermemiştik. Sadece bir tespit yapmıştık. Ki, makalenin büyük bir bölümü iktibastı. Bu makaleyi yayımladıktan kısa bir süre sonra da (5 Temmuz 2006) Aydın'dan tayin yoluyla ayrılmak zorunda kalmıştık. Mücadelemiz bu zihniyetle sadece bir makale ile değil, 2003'ten bu yana devam etti. Meseleyi uzatmayacağım. Ancak birkaç makale tarihi vereceğim. İşte onlar:  Gazete  Flaş: 02.03.2004; 28.07.2004; 29.07.2004, 05.11.2004, 12.01.2005, vs. vs... 2005 yılında neşrettiğimiz Muhafazakâr Değişim isimli kitabımızda bunlar ayrıntılarıyla mevcuttur. Biz mücadelemizi gizlenerek değil; Tapu da Müdür Yardımcısı sıfatıyla hâlâ sürdürüyoruz. Bu mücadele sadece Vatanımız için... Milletimiz için… Dinimiz için Velhâsılı istikbalimiz için. 16 Temmuz gecesi saat 00.43 ‘de sonumuz ne oluru hiç düşünmeden meydana çıkmamız, bu ifade ettiklerimiz için… Aradan 15 dakika geçmeden 13 yaşındaki kızım elinde Türk bayrağı ile tarihe şahitlik için meydana koştu. Ve tabi ki eşim de aynı duygularla darbecilere  karşı milletimizle omuz omuza verdi.. Her gün sosyal medya ve meydanlarda kalarak sürdürüyor. Biz, hâlâ 10 yıl evvelki savruluşumuzla 200 km uzakta ekmek mücadelesine devam… Ve, tabiî ki yazılarımızla tarihe not düşerek… Yine, her şey toz duman iken Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM) Başkanı sıfatıyla 01:02’de whatsapp’tan darbe karşıtı bildiri yayımladık.. Gece saat 03.00 gibi dewww.yenifikirhaber.com sitesinden de resmi açıklamamızı yaptık… Bunu niçin yazdık: Karşı duruşlarımız menfaat gözetmeden yapmalıyızı ifade için.. ("Ağlayarak toplulukları arkasından sürükleyenler; iyi birer sanatçıdır!" isimli makalemiz www.yenifikirhaber.com’da yeniden neşrettim. Ola ki kulak verile…)”

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön