YENİ FİKİR HABER

Ey Türk Gençliği!

11-08-2016

27 Temmuz Kent Meydanı'nda Olmaması gerekenler 

27 Temmuz gecesi  Aydın gerçekten hoş olmayan bir gösteriye şahit oldu maalesef.   Aydın ilinde ikamet edenler, iyi bir misafirperverlik sergileyememekten dolayı nerdeyse utanç duydu. Bunu en derinden hissedenlerden  biri olarak köşemde bu konuya yer vermek gerektiğini düşündüm. Ola ki okuyanlardan  onda birine ışık olmuş oluruz. 

Olaya vakıf  olmayanlar için kısaca özetleyeyim; 27 Temmuz  akşamı Aydın ilimizi komşu ilimiz Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Osman Zolan’ın ziyaret edip meydanda vatanı için nöbetine devam eden vatandaşlarımıza hitap edeceği haberleri hepimize ulaşmıştı. Tabii ki Aydın Büyükşehir Belediyesi bu durum karşısında muhakkak bir şeyler yapmalıydı, zira ev sahibiydi (!). Sayın BB Başkanımız Özlem Çerçioğlu güzel bir ev sahipliği yaptı! Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamaları için 1933'de düzenlenen marş yarışmasının galibi gelen marşı Sözleri Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan,bestesi  Cemal Reşit Rey bey tarafından yapılan onuncu yıl marşı ile bünyesinde çalıştırmış olduğu elemanları ile Aydın Kent Meydanında günlerdir nöbet tutan vatandaşlar Milli Marşımız olan İstiklal Marşını söylerken sanki düşmanca bir rakip edasıyla bulvarda yürüyüş  yaptırdı. Tabii ki psikolojik olarak meydandaki vatandaşlar ile yürüyüşe katılan vatandaşlar arasında tartışmaların yaşanmasına sebep oldu sayın Aydın BB Başkanı sayın Çerçioğlu 

Meydanda Denizli BB Başkanı Osman Zolan beyfendiyi beklerken şahit olduğum bu tutum ve davranış karşısında gerçekten derin bir üzüntü duydum. Hangi zihniyetle yapıldığını tahmin etmekle birlikte ayrımcılık yapmadan ‘Yaratılanı sev,Yaratan’dan ötürü’ misyonuyla hareket ettiğimden bu davranışları karşısında içim ağladı.  

Aydın BB Başkanı sayın Özlem Çerçioğlu'nun asıl vazifesi birlik ve beraberliği tesis etmek iken , neden ortaya çok olumsuz görüntüler verdiğini sormak isteriz kendilerine...İlk günden beri ortalarda görünmez iken sayın Zolan'ın gelmesi neden rahatsız etti sizleri?  Halbuki geç de olsa Aynı sahneyi paylaşırken kardeşlik birlik ve beraberliği esas alan bir tutum sergileseydiniz daha güzel olmaz mıydı? Çünkü verdiğiniz görüntü bu.  Ortamın gerilmesine sebep olduğunuzu siz de pekâla biliyorsunuz 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  ‘Ey Türk Gençliği’ hitabesindeki satırları çok iyi okuyup anlamadıkları düşünüyorum doğrusu.. O gün sergiledikleri tavırdan açıkça ben bunu gördüm. Zira Mustafa Kemal Atatürk o satırlarda bakın nasıl sesleniyor: 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir…. 

Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

Evinin yolunu bulabilecek akıla sahip olan herkes bu cümlelerdeki mevcut anlamı açıkca ve net bir şekilde tercüme edebilir. Bu nedenledir ki; tankın önüne vatanı için hiç tereddüt etmeden yatan kahramanımız Metin Doğan, Nene Hatun misali tankların önüne siper olan kadınlarımız ve komutanın tek bir emriyle vatan hainini alnından tek kurşunla vurup öldüren otuzbeş kurşunla şehadet şerbetini içen 15 Temmuz kahramanı şehidimiz  Ömer Halis Demir ; bu satırları birebir benimseyip vatanını müdafaa için hiçbir imkan ve şeraitlerini düşünmemişlerdir. Allah onlardan razı olsun! 

Bir avuç insan topluluğu ile bir yere varılamadığı gibi, gün gelecek bu tür ayrımcılık ile vatanlarına sahip çıkmayı kenara itenlerden de hesap sorulacaktır,Allah adil ve kerimdir!  

Türkiye her daim  #tekyürek  #tekses olmaya devam edecektir, tüm iç ve dış düşmanlar bunu hazmedemeseler de; bu böyle bilinmelidir! 

Gönülden vesselam… 

 

 

Etiketler: 27temmuz,aydınkentmeydanı
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön