YENİ FİKİR HABER

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit BİRCAN: “ADÜ sivil bir Anayasa’nın tarafında yer alacaktır”

03-10-2016

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit BİRCAN:

 “ADÜ sivil bir Anayasa’nın tarafında yer alacaktır”

Uluslararası bir dergiye verdiği mülakatta böyle söylüyor ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan…

***

Uluslararası hakemli akademik fikir araştırma Yeni Fikir Dergisi, 7 yaşında…

Dile kolay…

7 yıl..

16 sayı…

Dolu dolu…

Yeni Fikir Yayın Grubu’nun çıkardığı uluslararası hakemli akademik fikir araştırma Yeni Fikir Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği ve Yayın Kurul Başkanlığı’nı  Mesut Mezkit yapıyor…

Mezkit, aynı zamanda Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM)  Başkanı ve Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şubesi Başkan vekilliği görevini de yürütmektedir.

Yeni Fikir dergisini 7 yıldır fasılasız yayın hayatına devam ediyor…

Böylesi bir derginin sürdürülebilirliği çok önemli…

Çaba, takdire şâyân…

Ciddi bir iştir nitelikli yayıncılık...

 Keyfiyeti yakalamak çaba ister, gayret ister, sabır ve sebat ister. Her şeyden mühimi de  fedakarlık ister.

Yılda iki defa çıkan ve uluslararası bir dergi olmanın adımlarını arşınlayan Yeni Fikir Dergisi, şimdiye kadar onlarca makale neşretmiş.

Bu, çok ciddi bir mücadele….

Hem de Aydın gibi -İstanbul tarafından taşra olarak nitelenen- bir yerde beynelmilel bir dergicilik….

Ve bildiğimiz  bir şey daha var: Derginin ilk sayılarında ADÜ’de -bir kısım öğretim üyelerince- çöplere atılarak tukaka edilen bir dergiden….

ADÜ Rektörü’nün mülakat verecek bir nitelikte ve kabul görmüş bir safhadaki dergiciliğe…

Tabi, o zamanlar, dergiyi çöpe atma nezaketsizliğini gösteren  bir kısım zevatın asıl derdinin nitelik değil; kendilerine ait olmayanı kabullenememekten başka bir şey olmasa gerek…

Bu anlamda Yeni Fikir Dergisi ekibine

 tebrikler…

***

Bu sayıda (Temmuz-2016: sayı:16)  Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan  ile  “Dünden Bugüne Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye 2023 Vizyonu’ndaki Yeri ve Hedefi”  konulu çok geniş bir mülakat yapılmış. Mülakatı, Mesut Mezkit, Dr. Murat Kemal AVCI  ve Özkan ÖZKAYA  birlikte gerçekleştirmişler.

 Röportajda,  ADÜ’nün genel bir durum değerlendirmesi, ADÜ’nün Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki yeri ve Aydın’ın iktisadi, sosyal, kültürel konuları etrafında gerçekleştirilen bir konuşma. Özellikle Şehir-Üniversite  ilişkilerinin hangi boyutlarda olduğu, olumsuz görünen tarafların nasıl olumluya dönüştürüldüğü ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile konuşulmuş. Ama benim özellikle dikkatimi çeken husus, sayın Bircan’ın içtenlikle sorulara verdiği cevap ve güncel meselelere bakışını çok net ifade ediş tarzı . Mesela yeni Anayasa’ya dair görüşleri.. Meselâ, Başkanlık sistemine bakışı… Şu ifadelerinde olduğu gibi: “Sayın Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülke bir bakıma zaten başkanlık sistemine geçti denilebilir.”

Duymaya alışık olmadığımız bir rektör tavrı  ve hareketi. Yani bir aksiyon adamı görüntüsü veriyor sayın Bircan’da… Ki, bizim kanaatimiz de o dur ki, bir Üniversitenin rektörü suya sabuna dokun(a)mayan değil; gerçek anlamda  birilerinin  düşün(e)mediğini ifade edip onu kamuoyu ile ile paylaşma cesaret ve kararlılığını gösterebilendir.  Doğrusu biz bunu gördük sayın Bircan’da… Bu da Aydın için bir kazanç… Aydın ile Üniversite arasına örülen Berlin Duvarı’nı sayın Rektör, yıkmayı başarmış durumda… Bu da Aydınlının ADÜ’ye bakışını değiştirmiş vaziyette… En azından vatandaşta şu algıyı gördüm: Gülen Rektör…

 Mesela yine, o 15 Temmuz meşum kalkışmadaki ilk geceden itibaren ki duruşu… Biz biliyoruz ki, bir çok üniversitenin rektörü olayların seyrine göre tavır alırken, sayın Bircan meydandaydı… İlk geçe, ilk saatlerde; ortalık toz dumanken Şehitler Anıtı’nın yanındaydık… Bu olması gereken bir duruş…

***

Sayın Bircan’ın verdiği mülakattan bir bölüm:

 

“Türkiye’nin 2023 vizyonu hedefinde acilen bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Parlamenter sistemin artık ülkenin hızına yetişemediği, hantal kaldığı artık çok net görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülke bir bakıma zaten başkanlık sistemine geçti denilebilir.  Hızlı büyüyen, gelişen Türkiye bazı tıkanıklıklar sebebiyle zaman kaybediyor. Cumhuriyet tarihine baktığımızda 65  hükümetin kurulduğunu, ülkede ortalama olarak her 2 yılda bir seçim yapıldığı, on yılda bir de sivil ve askeri darbelerle ülkenin işleyen demokrasisine ket vurulduğu görülmektedir. Bütün bunları göz önüne aldığımızda bizim kültürümüze özgü bir başkanlık modeliyle ülkenin daha hızlı yol alacağını düşünüyorum.”

***

 

          “Anayasa değişikliği meselesinde ADÜ nerede duruyor?” sualine şöyle cevap veriyor Prof. Dr. Cavit Bircan:

 

Bir akademisyen olarak darbe anayasasının ve darbeden sonra yüzlerce delik açılan bu anayasanın bir an önce değişerek sivil bir anayasa haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu öncelikle tespit edelim. Çünkü bu anayasa sivillerin yaptığı bir anayasa değil. Fakat üzerinde sivillerin yüzlerce delik açtığı adeta yamalı bohça bir anayasadır. Çağın gerekleri gözetilerek yeniden yazılmış sivil bir anayasaya bir an önce kavuşmamız gerekmektedir. Üniversitemizde Hukuk Fakültesinin olmamasından dolayı Anayasa yazım çalışmalarında teknik olarak herhangi bir katkı vermemiz mümkün görünmüyor. Yeni Anayasa’nın Sivil bir Anayasa olması noktasında siyasal ve sosyolojik tartışmalarda ADÜ tamamen halkın ve sivil bir Anayasa’nın tarafında yer alacaktır."

 

       Not:ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit BİRCAN ile “Dünden Bugüne Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye 2023 Vizyonu’ndaki Yeri ve Hedefi”  üst başlığı ile yapılan mülakatın tamamına  Yeni Fikir Dergisi’nin (www.yenifikirdergisi.com) adresinden ulaşılabilir. 

Etiketler: Yeni Fikir Dergisi, Cavit Bircan
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
“Aydın’da Yaşamak Ayrıcalıktır” mı sayın Başkanım?
Mehmet M. TURAN
Parçalanmış İslam Dünyası’ndan bî cacık olmaz!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön