YENİ FİKİR HABER

Aşurenin Mesajı

26-10-2016

Aşurenin Mesajı

Merhaba Kıymetli Okuyucularım!

Bir haftadır ağızlar tatlanıyor. Tatlı ağızlardan çıkan güzel sözler, gönüllere sirayet ediyor. Bu da insanlar arasındaki muhabbet ve sevgi halkasının genişlemesine vesile oluyor.

Aşurenin hikayesi malum. Hz. Nuh (a.s), yapmış olduğu büyük gemiye kendine inananlar ile her cinsten bir çift hayvan alarak uzun süren bir yolculuk yapmıştır. Tufanın kopması sonucunda, gemiye binenler dışında kurtulanın olmadığı rivayet edilir.

Yolculukta geçen süre zarfında, gemiye alınan yiyecekler tükenmeye başlamıştır.  Geriye kalan yiyecekler bir kazan içerisine toplanarak bir çorba pişirilir.  Böylece Aşure insanoğlunun yaşamına girmiş olur.

Yukarıdaki kısa bilgiye dikkatlice bakıldığında bir takım mesajlar çıkarmak mümkündür. Burada aşurenin ne kadar faydalı, hangi hastalıklara iyi geldiği gibi değerlendirmeler yapmak niyetinde değilim. Yukarıda ifade ettiğim Aşurenin ortaya çıkış hikayesinden günümüze izler taşıma gayretim olacak.

Gemide yiyeceklerin tükenmesi, geride kalan yiyeceklerin kendi başlarına bir anlam ifade etmediği anlaşılıyor. Bu durumda yiyecekleri teker teker değerlendirmek yerine bir araya getirerek yapılan bir çorba yüzyıllardır insan oğlunun yaşamında yer alıyor.

Şunu söylemek zor olmasa gerek. Gemideki yiyecekler aç kalmama adına teker teker tüketilmiş olsaydı şimdi belki de aşureden bahsediyor olmayacaktık. Aşurenin asırlardır yapılan bir yiyecek olmasının arkasında bir araya gelme, birleşme ve bütünleşme olduğu açık bir şekilde görülüyor.

Günlük yaşantımıza, son zamanlarda ülkemizin içinden geçmekte olduğu duruma şöyle bir bakalım. İnsan oğlunun, hayatını tek başına devam ettirmesi mümkün değil. Evlenmesi, arkadaşlarının, dostlarının olmasının altındaki gerçek, tek olmanın Allah’a mahsus olmasının yanında yaratılmışların tek başlarına bir şey ifade edememesi olarak açıklanabilir.

Aynı şekilde toplumda ortaya çıkan olaylara bakalım. Tek başına bir kişinin sokakta sesini yükseltmesi  ile bir topluluğun sesini yükseltmesi aynı şeyi ifade etmiyor. 15 temmuz darbe girişimi buna çok güzel bir örnektir diye düşünüyorum. Bütün hesaplar yapılmıştı. Planlar hazırdı.  Milletin bir araya gelip bir olacağı, sesin toplu çıkacağı hesapta yoktu.

Gemideki arta kalan yiyeceklerin bir araya gelmesiyle asırlarca yapılacak çorba ortaya çıktı. 15 temmuz akşamı hesaba katılmayan, dikkate alınmayan halkın bir araya gelmesiyle ülke kurtuldu ve belki de yüzyıllarca sürecek bir kurtuluş hikayesi ortaya çıktı.

Güzel günler sizlerin olsun….

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön