YENİ FİKİR HABER

Sağlıkta Kalite Standarları Versiyon 5 İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

07-02-2017

Sağlıkta Kalite Standarları Versiyon 5 ile ilgili bilgilendirme toplantısı, 3 Şubat 2017 tarihinde Üniversitemiz Hastanesi Ek Bina Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Sağlıkta Kalite Standarları Versiyon 5 ile ilgili bilgilendirme toplantısı, 3 Şubat 2017 tarihinde Üniversitemiz Hastanesi Ek Bina Seminer Salonu’nda gerçekleşti.
ADÜ Hastanesi Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü Arzu Karakaş Demir’in sunumuyla gerçekleşen toplantıya kalite birim sorumluları katıldı.
ADÜ Hastanesi’nin bulunduğu bölgedeki toplumun sağlık düzeyinin gelişmesi ve korunması için sağlık hizmeti ihtiyacına çağdaş yaklaşım ile üst düzeyde cevap veren, hasta ve çalışanların memnuniyetinin sürekli arttığı, tanı ve tedavide çağdaş teknoloji ve yöntemleri uygulayan, evrensel ölçülerle sağlık hizmeti üreten, çalışanların motivasyonunu sürekli korumayı amaçlayan ve yeni bilgilere ulaşmalarını destekleyen, dış rekabet yapabilecek örnek bir kuruluş olmak vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğünü belirten Müdür Yardımcısı Arzu Karakaş Demir, bulunduğu bölgede toplumun ruh ve beden sağlığının korunmasını, 3.basamak sağlık kuruluşu olarak üst düzeyde tanı, tedavi, hizmetin çağdaş bilgi ve teknoloji kullanarak sunulmasını sağlayarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile bölgenin fark yaratan sağlık merkezi misyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. 
Hastane kalite politikasının; kalite odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini en iyi seviyeye getirmeye odaklanan, çalışmalarında adil, güvenilir, liyakate önem veren, planlama yaparak ölçerek yönetmeyi hedef alan, bölgenin tercih edilen Üniversite Hastanesi olmak olduğuna vurgu yapan Arzu Karakaş Demir, “Türkiye’de sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı”  kapsamında başlatılan çalışmalara dayanıyor. Sağlıkta kalite sisteminin ana unsurları olan faaliyetler gerçekleştirilirken, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi yapısı ihtiyaç ve öncelikleri esas  alınıyor.” dedi. 
Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5 hakkında ayrıntılı bilgiler veren Arzu Karakaş Demir, Sağlıkta Kalite Standartlarına göre Hastanemizde bulunan komiteler ve ekipler, Hastanemizin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan ve kalite birimi ile dolaylı çalışan komiteler, SKS-Hastane Standart Puan Tablosu, 2016 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek bölüm ve standartlar ve klinik ve yoğun bakım ziyaretlerinde tespit edilen genel sorunlar, başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.
Arzu Karakaş Demir, kalitenin bir ekip çalışması olduğuna vurguda bulunarak 2017 yılı kalite çalışmalarında, kalite sorumlularının desteğini beklediğini belirtti.
Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.
yeha
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
İtaat; Âdil Olan İdareci İçindir
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön