YENİ FİKİR HABER

FETÖ,Türk’ün Temel Değerlerini yok etti...!

04-06-2017

FETÖ,Türk’ün Temel Değerlerini yok etti...!

 

15 Temmuz 2016 Derbe teşebbüsü hadisesinin üzerinden bir yıla yakın zaman geçti. Ancak, zaman geçtikçe birileri milletin temel değerleriyle oynuyor.

Darbe teşebbüsü ertesinde de söylemiştim.

Şimdi de ifade ediyorum: FETÖ darbe teşebbüsü ile bu milletin temel değerleri yok edilmek istenmiştir.

***

BİR:

Bin yıllık Türk’ü Tük yapan şeriat,tarikat, hakikat…

Yani bu milletin arif-i billah yapan asıl kıymeti…

Cemiyet, cemaat, hizmet, himmet…

İsâr, diyargamlık, fedakarlık…

Tabi ki ehl-i salibe karşı duran Ehli Sünnet v’el Cemaat akidesinin yegane temsilci Türkiye…

Yani Türk Milleti…

Yani, Bâtıl’a bin yıldır karşı Hakk’ı müdafaa eden bu necip Millet…

Kızıl elmasını devamlı Batı’da (Batıl) gören Türk’ün değerleri…

İ’lây-ı Kelimetullah

FETÖ darbe teşebbüsü ( kukla olarak) bizi Batı’dan koparmak gayesi; asıl hedeftir.

Türkiye’nin yönünü Doğu’ya döndürmek..

Yani  kendi içinde mücadeleye sevk etmektir.

Ki zaten bunda da başarılı olmuştur…

Biz, Batı’dan kopamayız… Türk’ün 3000 yıllık kızıl elmasıdır bu…

Batı’yı (AB, NATO,ABD; Yahudi-Hıristiyan Haçlı İttifakı: Vahşi Kapitalizmin merkezi) fetih ile memuruz. Bu, bizim ana ufkumuzdur.

***

İKİ:

Bundan mütevellit son günlerde -bilmeden olduğunu düşünüyoruz- eski Diyanet Reisi’nin yaptığı açıklama… FETÖ’nün istediği zeminin kaygan gale gelmesine sebep olan fikirleri serd etmesi…

Darbe komisyonundaki tehlikeli zeminlere çekilebileceği iyi niyetli bazı ifadelerin mevcudiyeti...

(Bir de  sonradan yazar (!) olmuş,emekli olmanın rahatlığıyla, kendinden menkul bazı Aydın yerel internet sitelerindekalemşörlük yapanların "islamcılık" adı altında içindeki fitneyi açık etmesi -basitçe- çok şık değil...)

Ulusalcı-katı laisizm mihraklarının ellerini avuşturarak seyrettikleri; beyanatları…

Bunları tehlikeli buluyoruz.

Biz şuna inanıyorız:

Diyanet, bu milletin temel harcı. Sahip çıkılmalı. Ancak yeni bir “ötekileştirme” cerayanı ile değil… Diyanetin ana vazifesi toparlayıcı, derleyici, birleştirici; geçmişteki hataların tekrarını önleyecek yeni bir sayfa ile hakiki hizmet araçlarıyla dayanışma içerisinde bu milletin istikbaline yön vermeli. Başka çare de yok. Paralel yapılarla mücadele ederken, herşeyi CIA kontrole diyormuş akıl tutulması yaygarası yapanlara fırsat verilmeden her müesseseden çürükler atılmalı. Bunlara fırsat verilmemeli. Tabi ki tasavvuf erbabı da asıl görevine rücu etmeli. Ticaretle uğraşmamalı. Bu millet, onların hizmetlerine paspas olacaktır. Yeter ki samimiyetten taviz verilmesin.

15 Temmuz sobtasında yazdığım makaleyi(07 Ağustos 2016, Pazar) önremine binaen bir kısmını arz ediyorum.

***

ÜÇ:

15 Temmuz Sonrası Tehlikeli Senaryo: Laiklik adına cemaatler bombalanıyor!
Asıl tehlike esas burada … Hatta Müslüman-Türk Milleti’ne şu pompalanıyor: İşte Cemaatlerin hali.. Bunlar devlete, millete ihanet ediyor. Tarikatlar da böyle..  Dolayısıyla tek çare katı laisizm vs vs..
Burada yatan tehlike  (acaba darbe kalkışmasının amaçlarından veya destekçilerinin gayelerinden biri de milli değerler miydi?) bu millet yapan kıymetlerin daha şimdiden medya vasıtasıyla tukaka edilmeye başlanması… Nasıl ki Ergenekon ismiyle Türklerin efsanesi yıkılarak  cadı avına dönüştürülüp kindarlıkla muhakeme  edildiyse; şimdi de FETÖ bahane edilerek  bu milletin temel harcı olan birlik ve beraberlik hasleti cemaat mefhumu yerden yere vurulmak isteniyor. Buna yönelik medyadan linç kampanyası pompalanıyor. Bu salvolar hızla yayılmak üzere..
Sayın Cumhurbaşkanına övgüler düzen bir takım güruh bu hassas zamanda cemaat olgusunu; dolayısıyla tasavvufi yönümüzü bertaraf gayretkeşliği içindedirler. Çok tehlikeli bir haldeyiz. İşte, dini görünüm sergileyerek ihanet eden bir şebekenin bu millete; bu milletin tutkalı ana değerlere ne kadar zarar verdiği ortadadır. Bu çete, hiçbir şey yapmasa, sadece bu günah bile yeter .. Yeter de artar … Biz her zaman söylüyoruz. Hiçbir şey kindarlığa dönüştürülmesin. Mekke Ruhu ile hareket edilerek gerçek suçlular en ağır cezalarla tecziye edilsin.  Kelleleri vurulsun. Ama bu milletin değerlerine, Kur’an Kursları’na, Cemaat duygusuna, yardımlaşma hasletlerine vur abalıya şeklinde  hücum edilmesin. Bunu en şiddetli bir şekilse  red ediyoruz.  Ak Parti iktidarının buna çok dikkat etmesi elzemdir (lazım da değil).Zira, her namaz kılan FETÖ’cü algısı pompalanmak isteniyor.  Bunu ulusalcı, katı laikçilerin yapmaları bir tarafa kendilerini İslamcı sınıfına koyanlar da bu koroya dahil olması çok çarpıcı ve dikkat edilmesi gereken bir hal.
 Unutulmasın: 15 Temmuz Gecesi 00.44’de herkesin mevzilenip duruma göre hareket aldığı bir vakitte meydanlara çıkmamızın temel sebebi Vatan için.. Millet için.. Din için..  Başka bir amaç için orada değildik…
Bu hususta değerli fikir adamı Yusuf Kaplan’ın Yeni Şafak’taki makalesini okunmasını hararetle tavsiye ederiz.
İşte bir bölüm:
“Millet, meydanlarda 15 Temmuz ruhu için nöbet tutarken, katı laik tipler ekranlarda hem laikliği pompalıyorlar hem de bütün cemaatleri, tarikatleri bombalıyorlar!

Millet zokayı yutmak üzere! İnanılmaz bir algı operasyonu çekiliyor: “Cemaatleri, tarikatleri devlete yaklaştırmamak lazım” demeye başladı bazı İslâmî çevreler bile!

Böylelikle şunu demek istiyorlar: “İslâmî duyarlıklı çevreler devlet yönetmesin. Millet, devleti 15 Temmuz ruhuna göre kurmaya kalkışmasın!”

O yüzden bütün cemaatler, tarikatler karalanmaya, aşağılanmaya, birbirine düşürülmeye çalışılıyor!

15 Temmuz saldırısının ikinci ayağı bu diye düşünüyorum: Laikliğin pompalanması, cemaatlerin ve tarikatlerin bombalanması! İslâmî duyarlıklı çevrelerin devleti yönetmesinin önüne set çekilmesi!

İşte geliyorum diyen felâket bu!

İlgilileri uyarıyorum...

Elbette bütünleşme, kenetlenme, kardeşlik havası bozulmasın ama Türkiye'deki etkili seküler çevrelerin cemaatleri, tarikatleri sürekli aşağılayarak, laikliği kutsayarak 15 Temmuz Ruhu'nun altını oymaya çalışmaları, bu birlik, kardeşlik havasının dinamitlenmesi aslında. Bu yakıcı gerçeği göremez ve gerekli önlemleri alamazsak 15 Temmuz ruhu, daha doğmadan öldürülecek...”
(Kaynakhttp:// .yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/geliyorum-diyen-tehlike-laiklik-pompalaniyor-cemaatler-bombalaniyor-2030919/5.08.2016:09.02)

***

DÖRT:

Aman ha..! Oyuna gelmeyelim. Ayıklama yaparken, bataklığa saplanmayalım. Birilerinin istediği de zaten bu…

 
 
 

 
 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tabure ve sıralar, camilere elbette kiliseleşme görüntüsü verir(!)
Mehmet M. TURAN
Kaldırımların işgali sona erdi!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön