YENİ FİKİR HABER

RIZIK YİYEN, RIZIK VEREMEZ!

02-07-2017

RIZIK YİYEN, RIZIK VEREMEZ!

"Belh’in meşhur velisi Hatem-i Esam, hacca gidiyordu. 
 Hanımına teklifte bulundu: 
 
Hanım, ne kadar nafaka bırakayım sana, ben gelinceye kadar? 
 Tevekkül ve teslimiyet timsali hanımın cevabı ibretliydi:
-Ne kadar yaşayacaksam o kadar! 
 
Hanım senin ne kadar yaşayacağını ben ne bileyim?.. 
 
Öyle ise dedi, benim nafakamı ne kadar yaşayacağımı bilene bırak. 
 O beni şimdiye kadar hiç nafakasız bırakmadı, şimdiden sonra da bırakmaz. Sen harçlığını yanında tut, gurbette sana lazım olabilir. 
 
Hatem-i Esam yola çıktıktan sonra mahalle hanımları ziyarete geldiler. 
 
Allah kavuştursun beyiniz hacca gitti, dediler. 
 Hemen arkasından da mahalli dille sormadan edemediler: 
 
Beyin sana ne kadar rızık bıraktı gelinceye kadar?.. 
 
Benim beyim dedi, rızık veren değil rızık yiyendir. 
 Rızık yiyen, rızık veremez. 
 Ben rızkımı hep rızık verenden beklemişim şimdiye kadar. 
 O beni hiç rızıksız bırakmamış, yine de bırakmayacağına inanıyorum. 
 
Hanımlar bu cevaptan pek memnun olmadılar, dudaklarını büküp aleyhte konuşarak gittiler… 
 
Aradan çok geçmedi Hatem’in evinin kapısında at kişnemeleri duyuldu. Dışarıya çıkan hanım, bir atlı kafilesiyle karşılaştı. Hacıları uğurlamaktan dönen Bağdat halifesi susamış, su içmek için uğramış buraya. Hanım hemen bir testi su ile bir bardak uzattı. 
Soğuk suyu kana kana içen halife yanındaki vezirine emir verdi: 
 
İçtiğimiz suyun bedelini bize yakışan şekilde öde!.. 
 
Toprak çanağın içini altınla dolduran vezir, bardağı kapının yanına bırakırken söylendi: 
 
Allah’a emanet olun bacım, soğuk suyunu içtik, hakkını helal et… 
Kafile uzaklaşırken Hatim’in hanımı bardağın içinde beyi hacdan dönünceye kadar yetip de artacak miktarda para bırakıldığını gördü. 
 Her zaman yaptığı gibi yine seccadesine yönelip şükür secdesine kapandı: 
 
Rabb’im dedi, çocukken anam babamın eliyle gönderiyordun rızkımı. 
 
Evlenince beyim Hatem’le göndermeye başladın rızkımı… Şimdi ise beyim hacca gitti, bu defa da halifeyle gönderiyorsun rızkımı. Beni hayatım boyunca hiç rızıksız bırakmadın. Zaten ben de seni hep böyle bildim. 
 Bu yüzden tevekkül ve teslimiyetim hiç azalmadı, hep arttı."
 
İşte Razzak- ı Alem olan Cenab-ı Hakk' a teslimiyet.  Allah  (cc) boyle bir teslimiyet nasip etsin.
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön