YENİ FİKİR HABER

Yerli ve Millî olacağız…

05-09-2017

Yerli ve Millî olacağız…

Yerli ve Millî olacağız…

Yeniden mazlumların umudu…

Çaresizlerin ilacı…

Medeniyet bakiyemize tercüman olacaksak…

Onlarla istikbale yürüyeceksek…

O vakit…

Millî ve yerli olacağız…

***

Vesayetçi zihniyetten…

Bu teslimiyetçilerden… 

Ismarlama liderlerin ve siyasi kadrolardan…

Bu ülkenin yabancısı entelektüel akıl ve çevrelerden…

Ülkesine ve milletine düşman güvenlik kadrolardan…

On yıllarca ülkeye müdahale için beslenen bir takım ipi dışarıda cemaat veya benzer yapılardan…

İki asırdır Batı’nın müdahale aracı haline gelen teşkilatlardan…

Kurtulmalıyız…

***

Yerine millî…

Yerli…

Bize ait bir akıl…

Bize mahsus bir duruş…

 Vazgeçilmez bir direnç hattı…

 Hz. Ömer(ra)’ın adâletini baş tacı edecek….

Bir siyaset mefkuresi oluşturmayı bileceğiz.

***

Tarih boyunca yedi düvel ile…

Çıkarılan krizlerin en güçlüsü ile…

 İçimizdeki ihanetin en ağırına maruz kalmış…

Ve bu ihanetle mücadele etmiş…

Mücadeleden de muzaffer ayrılmıştır…

***

İstilanın en kanlısına direnmiş…

Her istilayı savuşturmayı başarmış…

Dibi gördüğümüz bir anda …

Aydınlığa süratle fırlamış…

Kürşad ve 40 Çerisi gibi hürriyet mücadelesini…

Ve nihayetinde de çok büyük yükseliş dönemleri başlatmış bir siyasi geleneğin mirasçıları olarak…

 Bir kez daha en büyük düşmanlarla…

Yeryüzünün istilacı güçleriyle hesaplaşıyor oluşumuz…

Dirilişi yeniden gerçekleştiriliyor oluşumuz…

 Onların ardı ardına karşımıza geçmesine sebep oluyor.

İstilacı ve işgalci güçlerin bizi zayıflatma teşebbüsleri…

Kaderimizdir.

Çünkü: Hâk; Bâtıl’a gâlip gelecektir…

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön