YENİ FİKİR HABER

Dirilişimiz, kaderimizdir…

05-09-2017

Dirilişimiz, kaderimizdir…

Dirilişimiz, kaderimizdir…

Bize bel bağlayanlar için…

Ayağa kalkmaya mecburuz.

Yeniden zalime karşı…

Mazlumların ümidi olmaya mecburuz.

***

Kendini bu “kızılelmaya” adamayanlar…

Medeniyet tasavvurunda bulunamazlar.

***

Bizim mefkûremiz…

Zalime -daimâ- dik duruşumuzdur.

***

Malazgirt’te dünyanın merkez gücünü yenerek…

Batı’yı Türk Milletinin “kızılelması” yaptık.

***

Bin yıllık Anadolu tarihinde üç büyük şok yaşadık:

 Haçlı istilası…, 

Moğol istilası…

 Birinci Dünya Savaşı istilası…

Bunlara şahitlik eden biz Türkler olduk…

***

Moğol ve Haçlı istilasını püskürtüp…

Hürriyetimize sahip çıktık.

Gelecek İnşa ettik.

Ama bu beceriyi üçüncüde bir türlü hayata geçiremedik.

***

Üçüncü şokta yitip giden bir neslin yerine…

Millî ve yerli beşeri sermayeyi ikame edemedik.

Ahtapot gibi saran fiili ve zihni işgalciler…

Bize hayat hakkı tanımadılar…

Bu mücadelede bir asır geçti… 

Ama, üçüncü şok istilanın tesirleriyle hâlâ yüzleşiyoruz.

***

Bunu da yeneceğiz…

Bunun da üstesinden geleceğiz,

***

Kaba kuvvetle işgal edemedikleri ülkemizi…

Yüz yıl süren şuurumuzdaki kapitülasyonlarla mücadelemizi… 

Karanlık yirminci yüzyılı biz…

Yine kendi dirilişimizle kapatacağız.

***

Yeni bir çağı açacağız…

Bu, bizim kaderimizdir…

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön