YENİ FİKİR HABER

Nüfustan büyük kolaylık

04-10-2017

Vatandaşların kendilerine, alt ve üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerinin ve velayeti altında bulunan, başka bir ifadeyle ergin olmayan çocuklarının Yerleşim Yeri ve Diğer Adres  Belgelerini e-devlet şifresi ile e-devlet üzerinden almalarına imkan sağlandığı belirtildi. 

Vatandaşların kendilerine, alt ve üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerinin ve velayeti altında bulunan, başka bir ifadeyle ergin olmayan çocuklarının Yerleşim Yeri ve Diğer Adres  Belgelerini e-devlet şifresi ile e-devlet üzerinden almalarına imkan sağlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Nüfus mevzuatında yapılan değişiklik ile, vatandaşlarımız kendilerine, alt ve üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerinin ve velayeti altında bulunan, başka bir ifadeyle ergin olmayan çocuklarının Yerleşim Yeri ve Diğer Adres  Belgelerini e-devlet şifresi ile e-devlet üzerinden https://vatandas.nvi.gov.tr/AdresBeyan/VatandasLoginve www.türkiye.gov.tradreslerinden almalarına imkan sağlanmıştır.

            Zamandan ve mekândan bağımsız olarak alınabilinen bu tür belgelerin nüfus müdürlüklerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip olması nedeniylekamukurum ve kuruluşlar ile ilgili kurumlar tarafından kabul edilerek işleme konulmaktadır.”yeha

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
“Aydın’da Yaşamak Ayrıcalıktır” mı sayın Başkanım?
Mehmet M. TURAN
Parçalanmış İslam Dünyası’ndan bî cacık olmaz!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön