YENİ FİKİR HABER

Batı: Malazgirt’ten Bizans’ın intikamı alamayacak

11-10-2017

Batı: Malazgirt’ten Bizans’ın intikamı alamayacak

Batı: Malazgirt’ten Bizans’ın intikamı alamayacak

Bizans, çağının merkez gücü…

Bâtıl’ın son kalesi…

Hakk’ı Bâtıl’a gâlip getiren ruh…

Malazgirt’te Bizans’ı dize getiren akıl ve coşku…

 Malazgirt’te Roma’yı ezen bir güç …

Bir liderlik vardı. 

***

Bin sene evvel ki Malazgirt Zaferi…

 Coğrafyayı değiştirdi.

Bâtıl ve kaba gücün haritasını hak ile yeksan eyledi.

Zihin coğrafyamızda ….

İslam’ın gittiği yönü de…

 Fî sebilillah fetih atlasını da değiştirdi.

***

O kutlu yürüyüş asırlarca Avrupa’nın merkezine…

 Tam kalbine kadar devam etti.

***

Bâtıl, Malazgirt’in, Bizans’ın intikamı için yeniden Anadolu’ya hücum etti…

Malazgirt’te açılan o kapıyı ancak Viyana’da kapatılabildiler.

 Topyekün Haçlı dünyası, vargüçleriyle karşı saldırısıya geçtiler…

 Anadolu’ya kadar geriledik.

***

 Batı’ya yürüyüşümüz de,

Doğu’ya geri çekilişimiz de yüzyıllar sürdü. 

Ve biz, coğrafyamızın tüm insanları, o yolun tüm yolcuları Anadolu’ya sığındık.

Vahşi Kapitalist Haçlı güçleri, bizleri Anadolu’dan da çıkarmak istediler. 

Bizans’ın intikamını almak istediler. 

Malazgirt’in intikamını almak istediler.

Bizi Kafkasların ötesine sürmek,

 Bin yıllık tarihi hafızadan silmek istediler.

 İslam topraklarının neredeyse tamamını talan ettiler.

Merkez siyasi otorite çöküp coğrafya sahipsiz kalınca her yere garnizon devletçikler kurdular.

Son kale, son vatan:  Anadolu

Direndik…

Anadolu’yu kurtardık.

 Orayı vatan olarak yeniden inşa ettik…

Orayı bütün insanlık için son direniş kalesi ilan ettik.

20. Yüzyıl boyunca da bütün dâhîli ve harici ihanetlere rağmen son kaleyi muhafaza ettik.

Koruduk da.. 

Bizleri Malazgirt’in ötesine süremediler.

Süremeyecekler…

O kapıyı yüz yıllarca sonra bile Malazgirt’te kapatamadılar.

Kapatamayacaklar…

İşte bu mukavemetteki ruhumuz…

İşte Anadolu’yu son kale ilan edişimiz…

Bugünün yükseliş tarihinin temelini oluşturdu. 

Tarih tersine döndü…

 Rüzgârı arkamıza almayı başardık.

Biz, yeniden dirildik…

Bunun için Malazgirt Zaferi’ni dahili ve harici bedbahtlar sonuçlarını hazmedemiyorlar.

***

Ahlat bizim zihin haritamızdır…

Malazgirt’in şifresi Ahlat’ta saklıdır…

Muhafaza etmeliyiz…

***

Batı: Malazgirt’ten Bizans’ın intikamı alamayacak…

Bu, böyle biline…

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tabure ve sıralar, camilere elbette kiliseleşme görüntüsü verir(!)
Mehmet M. TURAN
Kaldırımların işgali sona erdi!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön