YENİ FİKİR HABER

Türkler Körfez’e 53 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

06-11-2017

Küresel politikaların merkezi hâline gelen Orta Doğu ve Türkiye’nin Orta Doğu stratejileri, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşen konferansta ele alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesi OrtaDoğu Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Orta Doğu’daDurum: Türkiye’nin Stratejik Hedefleri” başlıklı konferansta tarihçi kimliğiyleöne çıkan Azerbaycan muhalefetinin lideri Prof. Dr. Cemil Hasanlı ve İAÜUluslararası Ticaret Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar konuştu.

Azerbaycan muhalefetinin liderive 2013 yılında Azerbaycan başkanlık seçimlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanıİlham Aliyev’e rakip olan Prof. Dr. Cemil Hasanlı, Sovyetler Birliği veAzerbaycan perspektifinden Orta Doğu meselesini ele aldı. Sovyetlerinçöküşünden sonra ortaya çıkan gizli arşiv belgelerinin Orta Doğu’ya dair çokgizli emelleri ortaya çıkarttığını belirten Prof. Dr. Hasanlı, Ortadoğu’daSovyetlerin asıl yerleştiği ülkelerin Irak ve Suriye olduğunun altını çizerek“1971 yılında Sovyetler Suriye’de Akdeniz politikaları için bir üs kurmuştu.Suriye, Sovyet politikaları için hayati bir öneme sahipti” değerlendirmesindebulundu.

İngilizlerin Kürtlere yönelikpolitikasına karşı Sovyetler Birliği’nin de Kürtleri kendi tarafına çekmeniyetiyle planlar yaptığını belirten Prof. Dr. Cemil Hasanlı, SovyetlerinKürtleri her zaman İran ve Türkiye’ye karşı bir silah olarak gördüğünübelirterek, Sovyetler’de yıkıldığı zamana dek Türkiye dışındaki KürtleriKürtlere karşı kullanmak için rapor hazırlandığına dikkat çekti.

AZERBAYCAN’DA TÜRK SEVGİSİ SİLİNEMEZ

Öğrencilik yıllarından birhatırasını da konferansta paylaşan Prof. Dr. Cemil Hasanlı, Sovyetler dönemindeöğrencilerin genellikle Azeri Türkü, subayların da Rus olduğunun altınıçizerek, “1974 yılında Temmuz ayında televizyonda ‘Türk ordusu Kıbrıs’agirmiştir’ haberi çıktığında öğrenciler arasında yer yerinden oynadı. Herkesçok sevindi. Rus subaylar bu duruma hayret ettiler. Sovyet ideolojisiAzerbaycan’daki Türklüğü yok edememiştir. Bugün de gençler arasında Türksevgisinin devam ettiği inancını taşıyorum” dedi.

TÜRK ŞİRKETLERİ KÖRFEZ ÜLKELERİNE 53 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Konferansta Körfez ülkelerininiktisadi yapısı hakkında bir konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, dışpolitikada belirleyici olanın ekonomi olduğunu belirterek, dış politikaya dairiddiaların iktisadi parametrelerle uyumlu olmadığı müddetçe gerçekçiolamayacağını belirtti. Türkiye’nin Orta Doğu’ya ve Körfez’e açılmasının1974’te gerçekleşen Kıbrıs harekâtı sonrası ABD ve NATO tarafından uygulananambargo sonucu gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Aybar, 2002’de AKP iktidaragelene kadar Orta Doğu’ya yönelik bir ilgi olsa da bunun iktisadi açıdan pek deyoğun olmadığını ifade etti. “Bugünün Türk dış politikasında iktisadiilişkilerin ötesinde siyasi ilişkiler öne çıkmış durumda. Türkiye’nin siyasiilişkileri petrolün de ötesine geçmiş durumda. Türkiye’nin bölgeyle ticareti depetrolün ötesine geçmiş durumda” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sedat Aybar,Türkiye’nin 2014 yılında Körfez ülkeleriyle 16 milyar dolar ticaret hacmininolduğuna ve Türk şirketlerinin başta Suudi Arabistan olmak üzere bu ülkelerde53 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekti. Ancak Prof. Dr. Aybar’a göreolumlu yönde kurulan bütün siyasi gelişmelere ve ilişkilere rağmen iktisadigelişmeler tatmin edici değil.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN ENTEGRASYONU MÜMKÜN DEĞİL

Körfez ülkelerinin Avrupa Birliğigibi bütüncül bir yapı içerisinde entegrasyonunun önceki yıllarda telaffuzedildiğine değinen İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret BölümBaşkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, Körfez ülkelerinin kendi içinde birentegrasyon sağlamasının iktisadi açıdan mümkün olmadığını belirterek, “Körfezülkelerinin bir araya gelerek kapsamlı bir birlik kurmasının iktisadi açıdanmümkün olmadığını Katar’da verdiğim bir konferansta Trump seçilmeden önceanlatmıştım. Aradan geçen zaman gösterdi ki Trump sonrası dönemde Körfezülkelerinin bir entegrasyon sağlayamayacağı ortaya çıktı” şeklindedeğerlendirmede bulundu. yeha

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön