YENİ FİKİR HABER

“Bağımsızlık ilanı Katalonya’nın aleyhine gelişecek”

06-11-2017

İspanya’nın özerk bölgelerinden Katalonya’nın tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesini değerlendiren Prof. Dr. Nadir Devlet, Katalanları zorlu ve çok daha sıkıntılı bir dönemin beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tek taraflıolarak bağımsızlığını ilan eden Katalonya’nın yeni bir dönem başlatıpbaşlatmayacağı bugünlerde kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor.İspanya’nın Katalonya hükümetini ve özerkliği feshetmesiyle başlayan sürecindaha da sertleşeceği yorumları sıkça dillendiriliyor. Öte yandan bu gelişmenin,Avrupa’da özerklik ve bağımsızlık isteyen Bavyera, Lombardiya, Bretonya veSilezya gibi bölgelerle bir domino etkisi yaratıp yaratmayacağı da tartışılıyor.

“AVRUPA KATALONYA’YI TANIMAYACAK”

Sürece önemli ölçüde karamsaryaklaşan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet ise, bundansonra yaşanacak sürecin Katalanların aleyhinde gelişeceğini ifade etti.Katalonya’nın bağımsızlık ilanının sürdürülebilir olmayacağını ifade eden Prof.Dr. Devlet, İspanya merkezi hükümetinin tepkilerini sertleştireceği görüşünde.Uluslararası firmaların Katalonya’dan birer birer çıkmaya başladığını ifadeeden Prof. Dr. Devlet, “Avrupa’da şu ana kadar Katalonya’nın bağımsızlığınıtanıyan herhangi bir ülke yok. Çünkü hemen her ülkede benzer devletçikleroluşması riski söz konusu. İngiltere’de İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda;İtalya’da Padania ve Lombardiya, Fransa’da Bretonya, Almanya’da Bavyera,Çekya’da Moravya gibi bölgeler de özerklik ve bağımsızlık düşüncesinin güçlüolduğu yerler. Bu nedenle Avrupa’da Katalanlara destek çıkacak bir ülkeninolmaması doğal” diye konuştu.

“KATALAN EKONOMİSİNE OLUMSUZ ETKİ YAPAR”

Özerklik ve bağımsızlık isteğininkonjonktürel bir süreç olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Devlet, “AvrupaBirliği de bu bağımsızlığı kurumsal olarak tanımayacaktır. Bu da Katalonya’yıyalnızlığa itecektir. Bunun ekonomik ve siyasi dönüşü de Katalanlar için kötüsonuçlar doğurabilir. Zira ne Katalanların bağımsızlıktan vazgeçeceğinidüşünüyorum, ne de İspanya’nın merkeziyetçilikten döneceğini… NeticedeKatalonya ile İspanya merkezi hükümetinin arası gitgide bozulacaktır. İşinekonomik boyutuna gelecek olursak, süreci bu noktaya kadar getiren deekonomiydi zaten. Katalonya, İspanya’nın en zengin bölgelerinden biri. Turizmgelirleri had safhada. Katalanlar, bu gelirlerden ödedikleri vergilerinkendileri için değil, başka bölgeler için kullanıldığını düşündükleri için işbu noktaya geldi. Ancak bağımsızlık ilanının Katalan ekonomisine etkisininolumsuz olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. (Haber: Dinçer BİLGENER)

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön