YENİ FİKİR HABER

Kasım’da 26 tüketici şikayeti oldu

12-12-2017

Aydın Ticaret İl Müdürlüğünün basın açıklamasına göre Kasım ayında Aydın’da 26 tüketici şikayeti gerçekleşti. 

Aydın Ticaret İl Müdürlüğünün basın açıklamasına göre Kasım ayında Aydın’da 26 tüketici şikayeti gerçekleşti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

A. Kooperatif ve Hal kayıt İşlemleri:

          -  Hal kayıt Sistemine 5 (beş) bildirimci kaydedilmiştir.

B.Tüketici Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi:

İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikâyetleri; 6502 ve (Mülga) 4077 ve Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer İl veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanmaktadır.

Ay içerisinde İl Müdürlüğümüze ulaşan tüketici şikâyetlerinin sayısı 26 adettir. Bu şikâyetlerin 18’i ayıplı mal ve hizmetlerden (9’u cep telefonu, ikişer adet televizyon ve otomobil, birer adet bilgisayar ve yaylı yatak) dört adet bankacılık, iki adet işyeri dışında yapılan sözleşmeler, bir adet abonelik sözleşmeleri ve bir adet garanti belgesi şikayetlerinden oluşmuştur.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 09.11.2017 ve 23.11.2017 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda 12’si tüketici lehine, 12’si tüketici aleyhine, 2’si uzlaşma ve biri karar düzeltme olmak üzere toplam 27 adet İl Hakem Heyeti kararı alınmıştır.  Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 6 adet bilirkişi ataması yapılmıştır.

C. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında İlimiz Efeler ve Nazilli İlçelerinde; 10 işyerinde 38 üründe fiyat etiketi, tüketici sözleşmeleri, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, işyeri dışında satış ve Satış Sonrası Hizmetler (yetkili servis )  yönünden denetim yapılmıştır.  

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Kapsamındaİlimiz Efeler İlçesinde; 3 işyerinde 35 üründe denetim yapılmış olup herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır.

D.İdari Para Cezaları ve İdari Uygulamalar:

Bakanlık Talimatı doğrultusunda bir işyerine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işyeri dışında yapılan sözleşmeler yönünden 40.841,99 TL ve bir işyerine garanti belgesi ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yönünden 480,00 TL olmak üzere toplam 41,329,99 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
İtaat; Âdil Olan İdareci İçindir
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön