YENİ FİKİR HABER

“Aydın Tekstil Yaşatılabilir Mi?”

20-12-2017

Efeler Belediye Meclis Üyesi  Hulusi Şahinci Aydın Tekstil ile alakalı yaptığı basın açıklamasında “Aydın Tekstil Yaşatılabilir mi?” sordu.

Efeler Belediye Meclis Üyesi  Hulusi Şahinci Aydın Tekstil ile alakalı yaptığı basın açıklamasında                             “Aydın Tekstil Yaşatılabilir mi?” sordu. Açıklamasında şunlara yer verdi:

            Aydın Tekstil’in 25 Eylül 2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı faaliyet raporunu inceleme fırsatı buldum. Raporda dile getirilen faaliyet ve bilanço verilerini dikkate değer bulduğum için bu konudaki görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

-Aydın Tekstil fabrikası 1954 yılında başta Aydın merkez olmak üzere tüm ilçelerinden 224 müteşebbis kurulu üyeyle(Bu kurulda başta Adnan Menderes olmak üzere Aydının ticaret ve tarım sektöründe öne çıkmış birçok isim )250 dönümlük arazi üzerine kurulmuş bir Anonim şirkettir.(Ek 1)

-Kurulduğu yıllarda kadife kumaş imalatıyla ülkemizde en saygın konuma gelmiş olan bu tesis maalesef daha sonraki yıllarda 684 ortaklı Anonim şirket olmasına rağmen gelişen teknolojiye ayak uyduramamıştır.50 yıllık serüvenini sonlandırmak üzereyken Tariş Pamuk Birliğinin şirkete %99.0 payla ortak olmasıyla yeniden düzlüğe çıkma çabalarıyla bir süre daha faaliyette bulunmuş fakat bu taze kanda işe yaramayarak 2004 yılında fabrika üretimini durdurmak zorunda kalmıştır.

-Tariş Pamuk Birliği; Tekstil fabrikasının , borçlarının  tasfiyesi amacıyla 75 Dönümlük arazisini AVM yapılmak üzere satmış, geri kalan kısmını değerlendirme çabasına rağmen başarılı olamayarak, şirketin tasfiyesi kararını aldırmıştır.(Arazini Anıtlar Kurulu kararıyla imara açılmaması da önemli sebeptir.)

-Genel kurulda alınan tasfiye kararı ve seçilen tasfiye kurulu, tasfiyeyi bir türlü sonlandıramamıştır. Fabrikanın konum olarak şehrin içinde olması, atıl bir şekildeki durumu, kamuoyunda baskı yaratmış ve birçok sivil toplum örgütü, halk,  bu yerin değerlendirilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir.

-Nihayet Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu halkın bu isteğini dikkate alarak  ve 177 dönüm araziyi, istimlak kararı ile Aydın Büyük Şehir mülkiyetine çevirmiştir.

-Ne hikmetse uzun bir süredir tasfiye edilemeyen Aydın Tekstil, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 107 Milyon Tl yatırmasından sonra yapılan ilk genel kurulda, tasfiyenin iptal edilip Şirket faaliyetinin devamı yönünde karar alınmıştır. Üstelik bu karardan birçok ortağın bilgisi olmamış, genel kurulda itiraz eden ortaklarında sözü geçmeyerek,  %99,0 pay sahibi Pamuk Birliği, tek başına bu kararı almıştır.

-Yaklaşık 9 ay sonra tekrar, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı alınmıştır. Genel Kurul Toplantısı’na çoğu ortağa çağrı yapılmamış olmasına rağmen yine de az sayıda davet edile ortaklar ile toplantı yapılmış. Yapılan toplantıda şirketin faaliyetinin devam edeceği ve bu konuda araştırmalar yapıldığı beyan edilmiştir.

-Olağanüstü genel kurul için hazırlanan faaliyet raporu incelendiğinde ortaya çıkan olumsuzlukları %99,0 hisse sahibi TARİŞ yönetiminden sorgulamak lazım…

      Cevaplanması gereken sorunlar sırasıyla;

 

-Sayısı 224 olan kurucu ortak hisselerin akıbeti nedir? (Belki bugün bu kişilerin büyük çoğunluğu hayatta değil, paylar 2. Hatta 3. Kuşak kişilerin elinde)

-Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere hiçbir faaliyeti olmayan şirket, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yatırmış olduğu istimlak bedeli 107 Milyon TL’ yi bankada bloke etmeyip, 81.499.593.65 TL’ yi ortaklara borç olarak vermiş.

25.232.573.99 TL yi banka hesabına yatırmıştır. Ortaklara borç verildi denilen meblağının ne şartlarda ve hangi güvenceyle verildiği belirtilmemiştir.

-Üstelik raporda belirtildiği üzere; istimlak bedeli itiraz edilmiş,  hukuki süreç Yargıtay da olup dava neticeye bağlanmamıştır. Eğer dava kazanılırsa ve yeniden değer artışında anlaşma olmazsa, alınan paranın nasıl geri ödeneceği meçhuldür.

-Hiçbir faaliyeti olmayan hatta kendine ait bir odası bile olmayan şirketin, 7 kişilik yönetimle temsil edilmesi etik değildir.

-Ortaya çıkan tabloda şirket yönetimi herhalde; mevcut para bitene kadar faaliyet yapıyoruz, araştırıyoruz, bahaneleriyle idare edip, para bitince de yeniden tasfiye kurulu kurulması kararının alınması gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktır.

-Şu anda tasfiye gerçekleşmiş ve ortaklara istimlak parası dağıtılmış olsa %99 payla,  684 ortağın alacağı para, herhalde komik sayılabilecek meblağlarda olacaktır. Değer ne olursa olsun, ortaklar veya mirasçılarla helalleşmek gerekirdi.

-Ne yazık ki arazi, ahlı mal konumunda bırakılmıştır. Oysa, Aydın Tekstil Fabrikası faaliyet dönemlerinde, Aydın ekonomisine önemli katkıları olan itibarlı bir şirketti. Böyle itibarlı bir şirketin bu şekilde son bulması üzüntü verici bir durumdur.

                Yukarıda sıraladığım gerçekler ışığında Aydın Tekstil Fabrikası kurtarılarak,  yeni bir sanayi dalında tek başına faaliyet gösterebilir mi? Bence zor. Çünkü, ne TARİŞ’in, nede 684 ortağın (çoğunlukla varislerin) yeni bir maceraya atılmasına destek vermesi, o moral ve sermaye gücünü ortaya koyması, bugünün şartlarında mümkün değildir.

                      Ancak benim Aydın halkının yararına olacağına inandığım, mümkün olacak bir önerim var. Efeler Belediyesi Meclis Üyesi olarak,  Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantılarına katılıyorum. Toplantılara katıldığım şehirlerdeki belediyelerin, Jeotermal Enerjiden vatandaşın ve belediyelerin yararlanabileceği (konut ısıtmaları, Turistik kaplıca tesisleri, seracılık  tesisleri, v.b.) tesisler kurarak işlettiklerine  şahit oldum. Peki bu tesisler Aydın’da neden olmasın? Bu nedenle Aydında tek kamu malı AYTER AŞ,böyle bir amaç için kullanılabilirliği araştırılmalı.  Aydın Tekstil, AYTER  ortaklığıyla, elindeki nakit paranın AYTER AŞ. kullanılabilirliğine imkân yaratılmalı. Bu imkân yaratılırsa,  hem faaliyet raporunda belirtilen yeni faaliyet konusundaki arayış son bulur hem de böyle bir tesise devletin verdiği teşvik ve destek ile bu iş başarılır. Bu teşebbüsün  başarıya ulaşması hususunda Aydın Valiliği ile Pamuk Birliğine çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir." yeha

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön