YENİ FİKİR HABER

Aydın Valiliği İnsan Hakları Konulu Afiş Yarışması

15-01-2018

Aydın Valiliği tarafından İnsan Hakları anlam ve önemine ilişkin öğrenciler arasında afiş yarışması yapılacağı bildirildi. Bildiride şartnameler de belirtildi. 

Aydın Valiliği tarafından İnsan Hakları anlam ve önemine ilişkin öğrenciler arasında afiş yarışması yapılacağı bildirildi. Bildiride şartnameler de belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi

 

1. KONU

Bütün insanlar özgür , onur ve haklar bakımından eşit doğar, ayrımsız olarak bütün haklar ve hürriyetlerden yararlanır.

 

2. AMAÇ:

Tüm insanların yaşam haklarına saygıyla yaklaşma tutumuna katkı sağlamak amaç edinilmektedir. Öğrencilerin sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler yetiştirmek ve fark edilmelerini sağlayabilmek ayrıca bununla ilgili yaratıcı afiş düzenleyebilmesini gerçekleştirmek.

3. YARIŞMAKAPSAMI:

Afiş Yarışması, Aydın İli sınırları içinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel ve devlet okullarında öğrenim gören lise ve üniversite düzeyindeki öğrencileri kapsamaktadır.

4. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

 

Teknik: 50x70 cm ebatlarında, serbest teknik uygulanacaktır. Dijital ortam kullanılmayacaktır.

 

5.KATILIMCILAR:

Aydın ili sınırları içince faaliyet gösteren tüm kamu ve özel lise seviyesinde eğitim  veren öğrenciler yarışmaya katılabilir. Üniversite ve lise öğrencileri yarışmada aynı kategorilerde değerlendirilecektir.

6. YARIŞMA KURALLARI:

a. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliği, görsel zenginlik, amaca uygunluk gibi özellikleri taşıyan değerlendirme kriter formu kapsamında yapacaktır.

b. Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmektedir. Eserin daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, afişin tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.

c. Hazırlanan eserler ve Ek’te belirtilen katılım formu eksiksiz doldurularak imzalanacaktır.

 

7. YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

a. Afişlerde herhangi bir slogan bulunmayabilir. Ancak, afişler görselin anlam bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte de yapılabilir.

b. Afişlerde hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içerik kullanılmamalıdır.

8. ESERLERİN KULLANIM HAKKI:

a. Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakkı Aydın Valiliğine aittir, her türlü sergileme, afiş, takvim vb. etkinliklerde kullanılabilir.

b.Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

c. Hazırlanan eserler ile birlikte ekte bulunan katılım formu eksiksiz doldurularak gönderilecektir.

 

8. YARIŞMA TAKVİMİ:

a) Eserlerin Son Teslim Tarihi (Aydın Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü İnsan Hakları Birimine  

    teslim edilecektir.) : 09 Mart 2018 (Cuma)

b) Jüri Değerlendirmesi : 14 Mart 2018 (Çarşamba)

c) Ödül Töreni (Efeler Güzel Sanatlar Lisesi’nde Yapılacaktır) : 19 Mart 2018  Saat: 14:00 (Pazartesi)

9.SEÇİCİ KURUL:

Ömer Faruk GÜNAY (Vali Yardımcısı)

Çağdaş ÖZKAN (Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Özlem YEŞİLDAĞ (Efeler Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni)

Derya ŞAHİN (Efeler Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni)

 

10.ÖDÜLLER:

1.Ödülü: Samsung Galaxy Tab E (1 Adet)

2.Ödülü: Samsung Tab A (1 Adet)

3.Ödülü: Samsung Galaxy Tab 3 Lite (1 Adet)

İNSAN HAKLARI KONULU AFİŞ YARIŞMASI

KATILIM FORMU

ADI SOYADI

 

 

OKUL ADI

 

 

SINIFI

 

 

DOĞUM TARİHİ (Yıl)

 

 

VELİ ya da OKUL E-POSTA

 

 

ESER ADI

 

 

YAZIŞMA ADRESİ

 

 

BEYAN

Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin tarafımca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim.

 

Veli/Vasisi olarak bu beyanı onaylıyorum

…/…/2018

İmza

(Veli/Vasi)

 

 

 

NOT:

1- Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda eser sayısı belirtilerek bir form doldurulması yeterlidir.

2- 18 yaş altı katılımcılar için Yarışma Katılım Formu, Veli/Vasisi, 18 yaş üzeri katılımcıların ise kendisi tarafından imzalanacaktır

 

 

 

  

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
İzmir Marşı çalıntı mı?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön