YENİ FİKİR HABER

Tapu Çalışanları da 3600 Ek Gösterge talep ediyor

06-06-2018

Tapu Çalışanları da 3600 Ek Gösterge talep ediyor

Ak Parti, seçim vaatleri arasında saydığı bir kısım memurlara 3600 Ek Gösterge’ye  Tapu çalışanlarının da dahil edilmek istemeleri kadar daha tabii bir talep olamaz.
 
Biliyoruz ki tapu çalışanları yaptıkları işin karşılığını alamamaktadırlar.
 
İmza sorumluluğunun taşıdığı riskin karşılığı maaşlara yansımamaktadır.
 
Döner sermaye adı altında alınan vergi hiçbir surette çalışanlara dönmemektedir.
 
Dönmeyen döner sermaye yani…!
 
Yansımadığı gibi memurlara hazinenin ödemesi gereken ek ödemeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden  karşılanmaktadır.
 
Dahası var…
 
Sigorta şirketleri tapu çalışanlarını riskli grupta gördüğünden  sigorta dahi yapmamaktadır.
 
Artık gerisini siz düşününüz.
 
Bir çok tapu müdürlüğü- ki buna sahil şeridindeki tapu müdürlükleri de dahil- fizikî şartlar  üçüncü dünyada görülmeyecek cinsten…
 
Gidiniz, bakınız, yıllık milyarlarca vergi ve döner sermayeden devlete para kazandıran bir kurumun içler acısı halleri…
 
Havalandırması dahi olmayan kiralık mekanlar…
 
Tukaka edilmiş müdürlükler…
 
Böylesi bir durumda tabiî ki tapu çalışanları kendilerini ihmal edilmiş kabul edeceklerdir.
 
Bir de buna Ak Parti’nin seçim vaatleri arasına tapu çalışanlarını dahil etmemesi işin tuzu biberi oldu.
 
 Bundan dolayı olmalı ki Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  Emre Demir, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Tapu ve Kadastro çalışanlarının da 3600 ek göstergeden faydalanması gerektiğine vurgu yaparak şunları dile getirdi: “2018 yılının ilk üç ayı içerisinde 3.855.666.275,00-Türk Lirası gibi ciddi bir gelirin devlet hazinesine kazanımında katkı sağlayan “Tapu ve Kadastro Çalışanları”, maalesef sağlık çalışanlarının aldığı gibi döner sermayeden pay alamamaktadır”  dedi. Demir açıklamasında şunları dile getirdi: “
 
Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği, kurulduğu 2014 yılından itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tüm mesai arkadaşlarımızı ortak bir platformda toplayarak; her türlü gelişimin, ilerlemenin sağlanması ve sorunların çözümü adına faaliyet gösteren, bilfiil kamu çalışanlarından oluşan gönüllüler hareketidir.
 
 
 
2017 yılında devlet hazinemize 10.693.326.817,00-Türk Lirası gelirin girişini sağlayan “Tapu ve Kadastro Çalışanları”, her kurum içinde sabit mevzuatla çalışan memurlara nazaran, mülkiyet hukukunun kesin güvenliğini sağlamak adına yüzü aşkın kanun, genelge ve yönetmeliklere hakim olmak zorunluluğunu taşımaktadır. Pek çok avukat ve hukuk insanı, mülkiyet hukuku için hâlihazırda tapu müdürlüklerinden bilgi almakta, çeşitli istişarelerde bulunmaktadırlar.
 
 
 
2018 yılının ilk üç ayı içerisinde 3.855.666.275,00-Türk Lirası gibi ciddi bir gelirin devlet hazinesine kazanımında katkı sağlayan “Tapu ve Kadastro Çalışanları”, maalesef sağlık çalışanlarının aldığı gibi döner sermayeden pay alamamakta ve Sayın Cumhurbaşkanımızın muazzam gayretleriyle yükselişe geçen ülkemiz ekonomisine rağmen 24/05/2018 tarihinde açıklanan seçim beyannamesinde ek gösterge müjdesinden mahrum bırakılmaktadır.
 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yüksek özveri ve gayret ile müthiş atılımlara imza atarak % 95’ten fazla vatandaş memnuniyetini resmi anketlerle ortaya koyan, aziz milletimizin devletine olan güven ve saygısını artırmayı başaran “Tapu ve Kadastro Çalışanlarına”, kendi kurum döner sermayesinden pay verilmesi ve 3600 ek gösterge rakamından yararlanma hakkının tanınması gerektiğini düşünmekteyiz.
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nde bir kamu çalışanı olmanın şükrünü ve gururunu yaşayan bizler; bu ülkede kamu çalışanlarına verilen her desteğin doğrudan ülkemizin iç ekonomisine sıcak para olarak güç verdiğinin de istatistikî analizler sonucu farkındayız. Kurumumuz döner sermayesinden pay almamız ve ek gösterge düzenlemesi kapsamına alınarak özlük haklarımızın iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.”
 
  ***
 
Bize göre dikkate alınması gereken haklı bir talep…
 
İktidar partisinin yetkilileriei duyurulur…
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Kovid-19 ve e-ticaret
Mehmet M. TURAN
Aydın Türk Kızılayı Kovid-19 Sürecinde Ramazan ayında ne yapacak?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Süleyman TUNA
LGBT sapkınlığına hayır!
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön