YENİ FİKİR HABER

“Saman Telaşına Düştüler” haberi asparagas

26-06-2018

“Saman Telaşına Düştüler” haberi asparagas çıktı. 

Saman Telaşına Düştüler” haberi asparagas çıktı. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında  çıkan "Saman Telaşına Düştüler" başlıklı  haberin gerçeği yansıtmadığını beyan ederek “Samanın kilosunun yaklaşık 50-55 TL civarında olduğu belirtilmiştir. Ancak haber metnindeki fiyat gerçeği yansıtmadığından, fiyatın 0,50 - 0,55 kuruş yerine sehven yazıldığı düşünülmektedir “denildi. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
 
“Aydın İlimiz yüz ölçüm olarak 81.1600 hektar toplam alana sahiptir. Mera varlığımız ise 23.872 hektardır. Mera alanı toplam alan içinde % 2,94 kısma tekabül etmektedir. İlimizde 410.316 Büyükbaş, 311.713 Küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. 2018 yılı içerisinde çeşitli projelerle bu sayıların artacağı eğilimi görülmektedir.
 
43856 hektar alanda yem bitkisi (silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga ve diğer tek yıllık yem bitkileri) ekilişi yapılmaktadır. İlimizin kaba yem ihtiyacının  % 40’ı mera ve yem bitkileri ekilişinden elde edilen kaba yemle karşılanmaktadır. Mera varlığının az olması nedeni ile kaba yem ihtiyacının karşılanmasında öncelikle yem bitkisi ekilişlerinin yem bitkilerine yönelik proje yapımı ile desteklenmesi ile özellikle sulanabilir durumda olan ( sulama kanalı yakınında bulunan) mera vasıflı taşınmazlarda mera ıslahı ve amenajmanı projeleri yapılarak kaba yem açığının azaltılması hedefimizdir. 
 
İlimizde 2017 yılında TÜİK verilerine göre üretilen buğday saman miktarı 41.400 ton, arpa saman miktarı 13.539 ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise yağış miktarının artmasından dolayı üretilen saman miktarının da artarak buğday saman miktarının 48.900 ton, arpa saman miktarının ise 13.650 ton olarak (İVA I. Tahmin) gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 
İlimizde son yıllarda kaba yem miktarı ve fiyatlarının artmasına etki edecek, doğal afet yaşanmadığı gibi, mera alanları ile diğer yem bitkileri üretim alanlarında fiyatları direk etkileyecek miktar azalması olmamıştır.
İlimizde; İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 2018 yılı çalışmaları kapsamında üreticiler ile yüz yüze yapılan anket çalışmalarında samanın tarlada ki kg satış fiyatı 0,50 – 0,60 kuruş arasında gerçekleşmektedir.
 
Bir basın yayın kuruluşunun haber sitesinde "Saman Telaşına Düştüler" başlıklı, haberin içeriğinde samanın kilosunun yaklaşık 50-55 TL civarında olduğu belirtilmiştir. Ancak haber metnindeki fiyat gerçeği yansıtmadığından, fiyatın 0,50 - 0,55 kuruş yerine sehven yazıldığı düşünülmektedir. 
Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte hayvancılık sektörü diğer sektörlerden farklı olarak içinde birçok sektörü barındırması sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli çözümleri üretmekle birlikte, kaba yem üretim alanlarında artışın olması için gerekli çalışmalar Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce şimdiye kadar yapıldığı gibi bundan sonrada önem verilerek yapılmaya devam edilecektir."
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
“Aydın’da Yaşamak Ayrıcalıktır” mı sayın Başkanım?
Mehmet M. TURAN
Parçalanmış İslam Dünyası’ndan bî cacık olmaz!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön