YENİ FİKİR HABER

Aydin Ticaret Borsasi “Aydin Zeytinyağini” Istanbul’da Tanitacak

25-07-2018

 Aydin Zeytinyaği Tadim Ve Tanitim Faaliyeti “28-29 Temmuz 2018” Tarihlerinde “Istanbul(Avrupa)  Marmara Forum Avm’de” Gerçekleşecek

Aydın Ticaret Borsasıtarafından2015-2017 yıllarıarasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği,  Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyive AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafındandesteklenen“ZeytinyağıPazarPayınınArttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylıksüreçiçerisinde  20 ilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

 

Tadımfaaliyetlerinindevamettiren Aydın Ticaret Borsası ilk TadımveTanıtımetkinliğini28-29 Temmuztarihlerindeİstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM’degerçekleştirecek.

Aydın Ticaret BorsasıYönetimKuruluBaşkanıuFevziÇonduryaptığıaçıklamada;  Aydın Ticaret Borsasıolarakkalitelizeytinyağıkonusundakihassasiyetimizvebiröncekiprojemizdenaldığımızolumlutepkilersebebiyle 2018 yılıTemmuzayısonuitibariyledahaöncetadımvetanıtımyapılmayan  İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstabul (Anadolu) veRizeolmaküzere 10 ilimizdedahatadımvetanıtımyapılmasıplanlanmıştır. Gerçekleştirilecektadımvetanıtımetkinliklerindetadımuzmanlarımızvasıtasıiletüketicilerimize“doğruzeytinyağınınnasılolmasıgerektiği”tadımyaptırılarakanlatılacaktır. Tanıtımfaaliyetleriile, tüketicilerkalitelizeytinyağınınasılayırtedebilecekleri, kalitelizeytinyağındaolmasıveolmamasıgerekenözelliklerhakkındabilgilendirilerek,  tadımkriterlerivekimyasalözelliklerine gore üstünkalitedeolanzeytinyağınıntanınırlığınıvebilinirliğiniarttırmayavekişibaşıdüşeniçtüketimmiktarınınartmasınakatkıdabulunulacaktır. 28-29 Temmuztarihlerinde İstanbul Marmara Forum AVM’yebekliyoruz. ifadelerineyerverdi.

 

ZeytinyağıTadımıNasılYapılır?

Zeytinyağıbirmeyvesuyugibitamamenfizikselişlemleretabitutularaküretilmektedir.Bu nedenlezeytinyağıiz (minör) bileşenlerdediğimizyararlıbileşenleriiçermektedir. Zeytinyağınınyöreselvelezzetözelliklerinibelirleyenmaddeler, uçuculardahilolmaküzerebugruptayeralmaktadır. Bu minörmaddelerinnitelikveniceliklerizeytinincinsine, üretildiğibölgeninekosistemine, yağınçıkarılışteknolojisine, depolamaveşişelemefaktörlerinebağlıdır. Zeytinmeyvesiuygunşartlar 27-300 de, oksijenve ışık kaynağındanuzakbirşekildesıkıldığıtaktirde, eldeedilenzeytinyağıyukarıdabahsedilenbütünminörbileşenlerizeytininçeşidinevecoğrafişartlarınagöreuygunoranlardaiçerecektir. Birzeytinyağınınbubileşenleriiçeripiçermediğiniçokkarmaşıkyöntemlerletespitedebildiğimizgibi, kabacaiçerdiğinianlayabildiğimizbasitbiryöntemtadımdır. Koklamave tat duyusunabağlıolanbudeğerlendirmeyağınöncekoklanmasıvedahasonratadılmasıesasınadayanır. Bu yöntemdeyağkoklandığındaduyusalolaraktadankişi de taze, yeşilveyabirmeyvekokluyormuş (örneğinzeytin) hissiuyandırmalı, tadıldığındaiserahatsızetmeyecektiksindirmeyecekşekildeağızdabirburukluk (Acılık) veboğazkenarlarındaisebiryakıcılıkbırakmalıdır. 

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Kovid-19 ve e-ticaret
Mehmet M. TURAN
Aydın Türk Kızılayı Kovid-19 Sürecinde Ramazan ayında ne yapacak?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Süleyman TUNA
LGBT sapkınlığına hayır!
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön