YENİ FİKİR HABER

BEMSAYDER’den “Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Tedbirler” paneli

26-10-2018

Aydın İncirliova'da Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici tedbirler konulu panel düzenlendi.

Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği (BEMSAYDER) ile İncirliova Kaymakamlığının paydaş olduğu "Sağlıklı Yaşam İçin El Ele" projesi kapsamında düzenlenen panele katılım oldukça yoğundu ve katılımcılardan bazıları oturacak yer bulamadı.
İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, yarınlarımızı şimdi okullarımızda öğrencimiz olan çocuklara emanet edeceğimizi,  bizler bugün okullardaki çocuklarımızın yetişmesi için ne kadar çaba sarf ediyorsak eminim onlarda büyüdüklerinde bizler için aynısını yapacaklarını, dahası vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, inancımıza ve insani değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere emanet edeceklerini, öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine yapmış oldukları katkının görevde oldukları sürece öğrencilerinde hayat bulmaya devam edecek olması ayrı bir güzellik olduğunu ifade etti.
Panelin açılış konuşmasında İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü  ilçesinde böyle bir panelin düzenlenmiş olmasından mutluluk duyduğunu, projenin paydaşı olarak öğrencilerin yararına yapılan faaliyetleri önemsediklerini ifade ederek, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. 
Oturum yöneticiliğini BEMSAYDER Kurucu Başkanı Davut Türkkan'ın yaptığı panele; Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Mustafa Necmi İlhan ,Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sayın Elif Mutlu,Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Sayın Banu Elçin Yoldaşcan,Muş Alpaslan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sayın İsmet Kesen, konuşmacı olarak katıldılar.
 
BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
 
Dernek Başkanı Davut Türkkan yaptığı açılış konuşmasında “Katılımcıların neredeyse tamamının devlet memuru ve çoğunluğunun öğretmen olduğunu, Hafta içi yoğun bir çalışma temposunun arkasından cumartesi burada toplanmamızın bir kıymeti olması gerektiğini, hem Panel konumuz olan "Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Tedbirler" açısından hem de şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar açısından alanında uzman hocalarla buluşma sağlandığını, burada söylenecek cümlelerin iyi özümsenmesi halinde günlük faaliyetlerimiz içerisinde kullanabileceğimiz cümleler olacağını, burada harcadığımız zaman dilimi sonucunda kapıdan çıkarken yaşantımıza transfer edebileceğimiz cümlelerin olmasını bizleri mutlu edecektir” dedi.
“BAĞIMLILIK NEDİR”
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "-Bağımlılık nedir, ne sıklıktadır Ve risk gurupları nelerdir?” soruların cevabı olan sunumlarında; bağımlılıkla mücadele içinde yer alan uyuşturucu kısmının terörle doğrudan ilişkili olduğunu, bağımlılıkla /uyuşturucu ile yapılan her mücadelenin Mehmetçiğe atılan kurşunu önlemeye yönelik olduğunu ifade etti. Dünyadaki uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri ile Türkiye'deki faaliyetlerin kıyaslamasını rakamlarla ortaya koydu. Bu konuda Ülkemizin oldukça başarılı olduğunu ifade ettiler. Bağımlılıkla mücadele başlığı altında söylemlerin çok dikkat edilmesi gerektiği, özendirici, merak uyandırıcı faaliyetler ve söylemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.
 
                     BAĞIMLILIK VE ZARARLI SONUÇLARI
 
Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Elif Mutlu, Bağımlılığı; Zararlı sonuçlarına rağmen bir davranışı sürdürmeye devam etmek olarak tanımladı. Bağımlılığın kimyasal ve kimyasal olmayan bağımlılıklar şeklinde ortaya çıktığını ifade etti. Ergen bireyin dış görünüş ve fiziksel yapabilirlik açısından erişkin ile benzer özelliklere sahip olsa da, bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişme açısından henüz yeterince olgun olmadığını ifade ederek beyin ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi açıkladı. Doç.Dr. Elif Mutlu risk faktörlerinin neler olduğunu ifade ederek sunumlarını tamamladı. 
 
HAYAT BECERİLERİ
 
Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Banu Elçin Yoldaşcan Bağımlılıktan korunmada sağlıklı yaşam becerilerinin neler olduğu ve bu becerilerin nasıl geliştirilebileceğini ele aldığı sunumunda; Yaşam becerilerinin günlük yaşamın zorlukları ve talepleri ile baş etmek için gereken psikolojik becerilerin geliştirilmesini kolaylaştırdığını, Hayat Becerileri eğitimlerinin, olumlu davranışlara ve değerlere yöneltecek kararlar almalarını sağlarken diğer yandan da kendi davranışları üzerinde tekrar kontrol kazanmalarını hedeflediğini, Temel yaşam becerilerinin özetle;Eleştirel düşünme /karar verme becerileri; Problem çözme, Karar verme, Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme, Kişiler arası iletişim becerileri; Etkili iletişimi,  Etkin iletişim becerileri, Empati, Başa çıkma ve kendini yönetme becerileri; duygularla, stresle baş etme, kendilik farkındalığı şeklinde;Sağlıklı yaşam becerilerinin, Hastalıklardan korunma, Stres yönetimi, Bireysel sorumluluk, Özsaygı, Duyguları yönetme, Öz disiplin, Sağlıklı yaşam stili tercihleri, Kişisel güvenlik şeklinde ifade edilebileceğini,bu becerilerin gelişmesine nasıl katkı sağlanacağını ifade ederek sunumunu tamamladı.
 
BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
 
Muş Alpaslan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kesen; Bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirler ve sağlıklı yaşam becerilerine baktığımızda odak noktanın iyi ve kaliteli bir iletişim olduğunu, iletişim koruyucu faktör olarak karşımıza çıktığı gibi risk faktörü olarak ta karşımıza çıkabildiğini, iletişimde başarılı olmak için 21. Yüzyıldaki insanın anlaşılması gerektiğini, iletişimin davranış değişikliğini hedeflediğini, ilişkinin ise sevgiye dayalı olduğunu, davranış değişikliğini hedeflemediğini ifade etti. 
Panel, panelistlere çeşitli hediyeler, katılım belgesi ve plaketin verilmesiyle son buldu.
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Doğu Türkistan’da da zulüm var!
Mehmet M. TURAN
Batılılaşma ve Zina’da AB Kıstasları
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön