YENİ FİKİR HABER

TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi gerçekleşti

08-11-2018

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Raffles Otel’de düzenlendi. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü ve Sabancı Ailesi 3.nesil üyesi Ali Sabancı’nın açılış konuşmaları ile başlayan zirve, paralel oturumlar ve vaka analizleri ile devam etti.

TAİDER 6.Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi bu yıl “Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri:Sorumluluk, Esneklik, Yenilenme” temasıyla gerçekleştirildi. Zirvenin açılışkonuşmasını yapan TAİDER Yönetim Kurulu BaşkanıAydın Öğücü önceki nesillerin temel ihtiyaçlarına ulaşamamaktan korktuğunu,oysa genç nesil üyelerinin sevgisiz bir toplumda yaşamaktan, ihtiyaçlara uyguneğitim alamamaktan ve çevre sorunlarından endişe duyduğunu söyledi.  “Geleceği birlikte inşa etmek için bizleregençlerin yüksek enerjisinden, güncel teknik bilgisinden faydalanmak, onlaragüvenmek, fırsat tanımak ve onları sabırla dinlemek düşüyor. Gençlerin ise uzunyıllar yaşayarak elde edilmiş iş deneyimlerine saygı duyması ve budeneyimlerden faydalanarak aileye ait kültürel ve entelektüel değerlere sahipçıkması gerektiğine inanıyorum” dedi.
 
 
İşin, yatırımcılar için sürdürülebilir şekildedeğer yaratması önemli
 
 “NesildenNesile Girişimcilik”başlıklı konuşmasındaailesinden,aile içi dinamiklerinden ve ailesinin yeni nesil girişimcilik anlayışına bakışınıkatılımcılarla paylaşan Sabancı Ailesi 3.nesilüyesi Ali Sabancı “Hissi bir yaklaşım ileyönetilen aile işletmelerinde, ehil olup olduğuna bakılmadan tüm aileüyelerinden şirkette çalışması bekleniyor. Burada temel amaç aileyi bir aradatutmak. Oysa pragmatik bir yaklaşımla yönetilen şirketlerde işin, yatırımcılarıiçin sürdürülebilir şekilde değer yaratması önemli. Ben aile bireylerininşirkette çalışma zorunluluğu olmadığını düşünüyorum. Müstakil bireyleryetiştirelim. Kendi ayaklarıüzerinde durabilen, ne istediğini bilen, bir yerlerde iş yapabilen insan,müstakil bireydir" dedi. Aileşirketlerinde bir aile anayasası kurulması gerektiğinin de altını çizenSabancı, "Aile anayasası kuracaksanız, istisnasız kurallarını uygulayın.Kurallar herkese eşit uygulamak lazım" dedi.
 
 
Bankacılık sektöründe 222yıllık bir aile hikayesi: Lombard Odier
 
 
Açılışın ardından, PetaşYönetim Kurulu Üyesi Dr. Begüm Akışyönetiminde düzenlenen “Geçmişten Bugüne222 Yıl” başlıklı paralel oturumda, Lombard Odier Yönetici Ortağı ve OdierAilesi’nin 6.nesil üyesi Patrick Odiergeçmişi yüzyıllar öncesine dayanan aile şirketinin hikayesini katılımcılarla paylaştı. 
 
 
Aile içindeki sinerji işletmelerinkrizlerde dayanıklı olmasını sağlıyor
 
 
Moral& Partners Yönetici Ortağı ReşatMoral’ın yöneticiliğinde düzenlenen “Fırtına Günlerine Dayanıklılık” başlıklı paralel oturumun konuk konuşmacısı Yenigün İnşaat YönetimKurulu Başkanı Mithat Yenigün oldu.Yenigün katılımcılara Türkiye gündeminikucaklayıcı, finansal ve kurumsal sağlamlığın nasıl sağlanacağı aktardı.
 
Nesilden nesile aktarılan değerler ve aile kültürü, işletmeleringeleceğini güven altına alıyor
 
 “Güvenle Büyüyen Güvenli Gelecek” başlığında Servo Capital kurucu ortağı Kaan Kiziroğlu yönetiminde düzenlenenpaneldePortakal Sanat ve Kültür EviYürütmeKurulu Başkanı Raffi Portakal,Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkan Vekili BanuAksoy Tarakçıoğlu, Doğtaş KelebekMobilya İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğankonuşmacı olarak yer aldı.
 
Başarılı bir devir için kurucu ve geleceknesilin birlikte uyum içinde çalışması gerekiyor
 
 “Gelecek Nesillere Yönetim Devri” başlıklı paraleloturumun yönetimini ise Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu gerçekleştirdi. Buoturumda Pelsan Aydınlatma Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Göğüş, Evyap Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ve Kosifler Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kosif konuşmacı olarak katıldığıoturumda, kurucu neslin gelecek nesile yönetimi devretme süreci ve bu süreçteyaşanan olumlu ve olumsuz deneyimler paylaşıldı.
 
 
Aile şirketlerindesürdürülebilirlik çalışmaları giderek daha fazla önem kazanıyor
 
 
“Kuzey Yıldızı ile Değer Yaratma”başlıklı paralel oturumda Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun yöneticiliğindeSun Grup 2. Nesil Üyesi Ayşe Ünlütürkve Özbuğday Tohumculuk Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Ece Kuseyri konuşmacı oldu.TAİDER tarafından yürütülen KuzeyYıldızı Projesi’nin, aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğundakietkilerinin aktarıldığı oturumda, süreklilik ve sürdürülebilirlik kavramlarıarasındaki fark üzerine de tartışıldı.
 
 
Bu yıl ilk kez düzenlenen vakaanalizlerinde “başarısızlık hikayeleri” masaya yatırıldı
 
 
Zirvedeaile şirketlerinin başarı örneklerine ve en iyi uygulamalarına yer verilirken,bu yıl ilk kez düzenlenen vaka analizleri oturumlarında ise 3 ayrı ölçekteişletmenin başarısızlık hikayeleri katılımcıların interaktif paylaşımları yeraldı.  “Nesiller Arası StratejikYapılanma” konulu vaka analizi oturumunda MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık MustafaDoğrusoy “Mükemmel Felaket” başlığıyla gerçekleştirilen bir diğer vakaanalizini ise Deloitte Türkiye Direktörü Ali Kamil Uzun ve DeloitteTürkiye Ortağı, CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin yönetti. “Kriz Yönetimive Geriye Dönüş” başlıklı vaka analizi oturumunda ise Deloitte Türkiye Ortağı,Deloitte Private Türkiye Programı Lideri Ali Çiçekli ve DL AvukatlıkBürosu Ortağı Av. Lerzan Nalbantoğlu yönetici olarak yer aldı.
 
 
İlk günün kapanış konuşmasınıise Bilgi Bulaştırıcısı ve Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu yaptı.
 
 
Zirve’nin ikinci günü iseağırlıklı olarak Gelecek Nesil üyelerine yönelik oturumlarla devam etti.Uluslararası FBN Lombard Odier 2018 Gelecek Nesil Girişimcilik Büyük Ödülü’nükazanan TAİDER üyesi Yaşar Grubu 4.nesil üyesi Selin Yiğitbaşı “Goodsted Projesi” yolcuğunu aktardı.
 
 
Aile şirketi gelecek nesilleri olarak kendimizi güncellemeli, dünyadakiörnekleri takip etmeli ve kendimizi dinamik tutmalıyız.
 
 
Portakal Sanat ve Kültür EviYönetim Kurulu Üyesi Maya Portakal,Gülman Grup Yönetim Kurulu Üyesi PolatGülman’ın konuşmacı olduğu ve tüm nesillere açık olan ikinci günün ilkoturumunda yöneticiliği Eğitim Danışmanı EceKaraboncuk yaptı. Yöneticiliğini Tem Yönetim Geliştirme Hizmetleri YöneticiOrtağı Dr.Tayfun Çalkavur’un gerçekleştirdiğidevam eden oturumlarda iseaileşirketlerinin 18-40 yaş arası gelecek nesil üyeleri bir araya geldi. 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Mülteciler üzerinden tefrika çıkartmak…
Mehmet M. TURAN
HDP, terör ağzıyla konuşuyor
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Aydın’da yürüyen merdivenler neden çalışmıyor?
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön