YENİ FİKİR HABER

41 Ülkeden “KKTC Kızılayı Tanınsın” Çağrısı

28-09-2019

Girne’de bir araya gelen “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Dostları” grubu, ortak bir deklarasyonla uluslararası insani yardım dünyasına seslendi. 

Girne’de bir araya gelen “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Dostları” grubu, ortak bir deklarasyonla uluslararası insani yardım dünyasına seslendi. 41 ülkenin imzası ile yayımlanan tarihi deklarasyonda “Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri’ni, IFRC ve ICRC’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği ile iş birliği yapmaya ve dayanışmayı temin etmeye çağırıyoruz; ICRC’yi, (a) KKTK’nın başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nı bir ulusal Dernek olarak tanımaya ve (b) KKTK ile bir iş birliği oluşturmaya ve geliştirmeye, böylelikle adanın her iki tarafında da, insani kapasitelerin eşit bir şekilde güçlendirilmesine destek olmaya çağırıyoruz” denildi.  
 
KKTC tarihinin en geniş kapsamlı uluslararası toplantısında biraraya gelen 41 ülkenin Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri, aşağıdaki bildiriye imza attı.
 
Biz Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları üyeleri olarak Arnavutluk Kızılhaç Derneği, Azerbaycan Kızılay Derneği, Bahreyn Kızılay Derneği, Bangladeş Kızılay Derneği, Baphali Svaziland Kızılhaç Derneği, Benin Kızılhaçı, Çad Kızılhaçı, Şili Kızılhaçı, Komorlar Kızılayı, Fildişi Sahili Kızılhaçı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kızılhaç Derneği, Gambiya Kızılhaçı, Gine Kızılhaç Derneği, Haiti Kızılhaç Derneği, Honduras Kızılhaç Derneği, Irak Kızılay Derneği, Jamaika Kızılhaç Derneği, Ürdün Kızılay Derneği, Kazak Kızılayı, Kosova Kızılhaçı, Kırgız Kızılayı, Libya Kızılayı, Maldivler Kızılayı, Mali Kızılhaçı, Moritanya Kızılayı, Mozambik Kızılhaçı, Nikaragua Kızılhaçı, Nijer Kızılhaçı, Pakistan Kızılayı, Filistin Kızılay Derneği, Katar Kızılay Derneği, Rus Kızılhaç Derneği, Senegal Kızılhaçı, Sierra Leone Kızılhaç Derneği, Sudan Kızılay Derneği, Tacikistan Kızılay Derneği, Tanzanya Ulusal Kızılhaç Derneği, Togo Kızılhaçı, Tunus Kızılay Derneği, Türk Kızılay ve ev sahibi ulusal dernek olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı;
 
Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilmesi, bu haklarının korunması ve Kızılay ve Kızılhaç Hareketi içerisinde ve diğer insani platformlarda temsil edilmesi hususu yeniden teyit edilerek;
 
Tarafsız bir insani yardım alma hakkının inanın yaşam hakkının doğal neticesi olduğu akılda tutularak;
 
Mevcut siyasi bağlamın hassasiyetleri ve kritik özellikleri, dolayısıyla, büyük bir insani kriz durumunda halkların tarafsız ve yansız insani yardım kuruluşlarının yardımlarına ihtiyacı olabileceği teslim edilerek; 
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Yerel ve Uluslararası aktörlere, engelleri aşmak ve hatırı sayılır ilerlemeler kaydetmek, aynı zamanda topluluklara, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 2483 sayılı karar ile kabul edilen S/2019/562 sayılı raporunun (2019) 55. Maddesinde yer alan tanınma konusuna halel getirmeksizin, somut faydalar sağlamak için yaratıcı çözümler oluşturma tavsiyesi hatırlatılarak;
 
Güncel ihtilafın özellikleri ve politik parametreleri ne olursa olsun, herhangi bir insani boşluk bırakmama gerekliliğinin getirdiği insani zorunluluk temel alınarak, insani yardım kapasitelerinin adanın her tarafında, yerleştirilmesi faaliyetlerine verilecek desteğin öneminin altı çizilerek;
 
1 Mart 2012’de kabul edilen “Girne Bildirisi”nin taahhütleri hatırlatılarak ve yeniden teyit ederek;
 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın en hassas durumda olan insanlara yardım getirmek ve haysiyetlerini korumak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler ve çabalar not edilerek;  
 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları’nın kabul edilmiş “Usul Kuralları” metnini uygulamaya koymayı taahhüt ederek;
 
İşbu bildiri ile:
 
Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri’ni, IFRC ve ICRC’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği ile iş birliği yapmaya ve dayanışmayı temin etmeye  çağırıyoruz;
 
 
ICRC’yi, (a) KKTK’nın başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nı bir ulusal Dernek olarak tanımaya ve (b) KKTK ile bir iş birliği oluşturmaya ve geliştirmeye, böylelikle adanın her iki tarafında da, insani kapasitelerin eşit bir şekilde güçlendirilmesine destek olmaya çağırıyoruz; 
 
IFCR’yi, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi, Usul Kuralları Madde 6 uyarınca, KKTK’nin gelişimini desteklemeye ve teşvik etmeye davet ediyoruz;
 
Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin (ICIC), KKTK'nin tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmesini teşvik ediyoruz;
 
Birleşmiş Milletler ajanslarını, insani ıstırabın azaltılmasına yönelik insani çabalarında KKTK’yi tercih edilen paydaş yapmaya teşvik ediyoruz;
 
KKTC hükümetini, (a) KKTK’nin insani hizmetler alanında kamu mercilerine yardımcı, bağımsız ve tarafsız bir insani ulusal dernek olarak, Kızılay ve Kızılhaç Hareketi Temel İlkelerine, kural ve yönetmeliklerine de uygun olarak, yasal zeminini güçlendirmek adına, bir Tanıma Yasası neşretmeye, (b) KKTK’yi teşkilat gelişimi ve sürdürülebilirliği anlamında uygun bir ortam temin ederek desteklemeye çağırıyoruz; 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’ni insani çabalarında ve tüm platformlarda tanınma sürecinde kuvvetle destekliyoruz;
 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’ne 24 - 25 Eylül 2019 tarihlerindeki toplantıyı Girne’de ağırladığından, ayrıca sıcak karışlaması ve misafirperverliği dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, derneği takdir ediyoruz;
 
İşbu II. Girne Bildirisi’ni, 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Girne’de gerçekleştirilen toplantının sonucu olarak, ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları “Usul Kuralları” metni de bu bildirinin bölünmez bir parçası olmak üzere onaylıyoruz.
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Kovid-19 ve e-ticaret
Mehmet M. TURAN
Aydın Türk Kızılayı Kovid-19 Sürecinde Ramazan ayında ne yapacak?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Süleyman TUNA
LGBT sapkınlığına hayır!
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön