YENİ FİKİR HABER

5 Milyon Ödenek Aktarıldı!

22-10-2020

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada Mayıs ayında yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde 5 milyon acil yardım dağıtımı yapılacak.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizde 15-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında görülen sıcak hava dalgası nedeniyle Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerimizde 76 mahallede 2409 üreticimize ait 21.320,4 da. Narenciye bahçesinde 42.310,9 ton üründe zarar meydana gelmiştir.

Meydana gelen narenciye zararlarıyla ilgili tespiti yapılan Kesin İcmaller üzerinden, Cumhurbaşkanlığımızdan yardım ödeneği talep edilmiş ve Cumhurbaşkanlığımızca zarar gören üreticilere dağıtılmak üzere Valiliğimize 5.000.000,00 (beşmilyon) TL. Acil Destek Giderleri Ödeneği aktarılmıştır.

Valiliğimizce, Ödeneğin dağıtılması amacıyla İl Hasar Ödenek Harcama Komisyonu oluşturulmuş ve gönderilen Ödeneğinin zarar gören üreticilere dağıtılması hususları komisyonda görüşülüp karara bağlanmıştır.

İlimize gönderilen 5.000.000,00 (beşmilyon)TL. Acil Destek Giderleri Ödeneğinin, İlçelerin parasal zarar miktarlarına oranlanması sonucunda; Sultanhisar İlçe Kaymakamlığına narenciye zararı olan 332 üreticiye 550.000,00 (beşyüzellibin) TL Nazilli İlçe Kaymakamlığına narenciye zararı olan 995 üreticiye 2.100.000,00 (ikimilyonyüzbin) TL.Kuyucak İlçe Kaymakamlığına narenciye zararı olan 906 üreticiye 2.230.000,00 (ikimilyonikiyüzotuzbin) TL.Yenipazar İlçe Kaymakamlığına narenciye zararı olan 176 üreticiye 120.000.00 (yüzyirmibin) TL.olmak üzere toplam 2.409 üreticimize 5.000.000,00 (beşmilyon)TL yardım tutarı, İlçe Kaymakamlıklarımızda oluşturulan İlçe Hasar Ödenek Harcama Komisyonları tarafından banka hesaplarına yatırılmak suretiyle dağıtımı tamamlanmıştır.Valiliğimiz kurum ve kuruluşları ile birlikte her zaman ve her şart altında üreticilerimize destek olacak, çiftçilerimizin kaliteli ve verimli üretim yapabilmesi, bol kazanç elde etmesi için tüm imkânlarını seferber etmeye devam edecektir."ifade edildi.

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tarih, bilinirse kıymetlidir
Mehmet M. TURAN
SEVMEK; İNANCIMIZIN ŞİARIDIR
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Batılının Gözüyle Türkler’de Harem
Süleyman TUNA
İslâm Ahlâkı
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön