YENİ FİKİR HABER

Brexit’ten sonra sırada Fraxit mi var?

03-05-2017

Brexit’ten sonra sırada Fraxit mi var?   devamı...

Irak’tan Sonra Sırada Suriye

10-04-2017

Irak’tan Sonra Sırada Suriye   devamı...

Her Şart ve Zeminde Batı Kazanmasını Bilir

05-12-2016

Her Şart ve Zeminde Batı Kazanmasını Bilir   devamı...

ABD Ne Bekliyor- Neyi Bekliyor

05-11-2016

ABD Ne Bekliyor- Neyi Bekliyor   devamı...

NATO Kafa: Dostluk Kötü Günde, Müttefiklik İyi Günde

30-09-2016

NATO Kafa: Dostluk Kötü Günde, Müttefiklik İyi Günde   devamı...

Darbeye Çok Boyutlu Bakmak

17-08-2016

Darbeye Çok Boyutlu Bakmak   devamı...

Karanlık Darbenin Karanlık Noktaları

27-07-2016

Karanlık Darbenin Karanlık Noktaları   devamı...

İngiltere Çıkınca

09-07-2016
Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yapıya sahip olan AB, bu özelliğine yeni özellikler katıyor gibi.    devamı...

KOSGEB’ den Yeni Bir Hibe Programı

14-06-2016
KOSGEB’ den Yeni Bir Hibe Programı   devamı...

Göçmen Dosyası

20-05-2016
‘Düzensiz göç hedef, transit ve kaynak ülkeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur. "   devamı...

ÇATIŞMALAR ÇAĞI

12-04-2016
İnsanlık tarihi incelenirken dönemlere bölünerek sınıflandırılır. Tarih öncesi çağlar ve sonrasında ilk çağ, orta çağ, yakın çağ gibi isimlendirmeler yapılmıştır. Günümüzü temsilen ise ilk önce uzay çağı ismi uygun görülürken sonrasında bilgi çağı teknoloji çağı gibi isimler verildiği görülmektedir. Fakat son 30 yıldır yaşananlar ve özellikle 11 Eylül olaylarından sonraki olaylar neticesinde terör-çatışmalar çağı ismi bana daha uygun gibi geliyor.    devamı...

GELİŞMİŞLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REFAH İÇİN

13-03-2016
Ülkelerin refah seviyeleri aynı zamanda gelişmişlik seviyelerinin de bir göstergesidir. Her devlet halkının daha müreffeh bir hayat yaşaması, çocuk ve gençlerinin geleceğe güvenle bakabilmesi için muhtelif tedbirler alır.Batılı ülkelerin diğer ülke halkları nazarında yaşanmaya değer bulunması bu yüzden olsa gerektir.    devamı...

Son Çar Körfezi Isıtırken

08-02-2016
Ekonomisi çoğunlukla hammadde (petrol, doğalgaz vb) satışına bağlı olan Rusya, özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş ile ciddi sıkıntı içerisine girdi. Ekonomide temel kuraldır; kârını artırmak istiyorsan ya satışı artıracaksın ya da gelirini ki bunun da yolu fiyatların yükselmesidir. İran ile Suudi Arabistan’ın kapışması bunu sağlamaya namzet görünüyordu ama nedense tutmadı. Petrol fiyatları ise hâlâ daha düşük ve düşmekte…   devamı...

Körfez Isınırken, Rusya’nın Çatışma Yönetim Tarzı

10-01-2016
Suudi Arabistan’ın İran ile kapışması petrol fiyatlarını artırarakRusya’yı rahatlatacak bir etki yapabilir mi?   devamı...

Asgari Ücret Zammı ve Düşündürdükleri

03-12-2015
Yeni kabine kuruldu ve hükümet güvenoyu aldı. Hayırlı olsun demek düşer bize…Zira hepimizin içinde olduğu geminin kaptansız kalması hayra alamet değildi.   devamı...

Orta Gelir Tuzağı, Cari Açık, Bütçe Açığı

18-04-2015
AK partinin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ülkemizde gözle görülür değişiklikler yaşandığı herkesin kabulüdür. Özellikle dışımızda yaşanan krizlerin o meşhur söylemle ‘teğet geçtiği’ yıllarda dâhil olarak ele alınırsa kamu borcu olan bütçe açıklarının ciddi miktarda düştüğü gözlenmektedir. Kamunun bu yıllarda ciddi bir kemer sıkma ve bunun yanında esas olarak artırılan ÖTV ve geçici vergilerle kamu bütçesini yola getirdiği görülecektir.    devamı...

Yatırım İklimi Kavramı

13-03-2015
 İşletmeler faaliyette bulundukları çevre ve ortamla etkileşim halindedirler.    devamı...

Yatırım Dünyası

03-03-2015
         Günümüz hayat düzeni içerisinde ekonomi çok önemli bir yer işgal etmektedir. Haliyle de ekonomik faaliyetler kişiler için dikkatle takip edilen hareketler halini almıştır.             devamı...

Verimlilik

18-01-2015
VERİMLİLİK; üretimde, iş yerinde, işçilikte, yönetimde, satışta, kısaca ham maddelerin depolanmasından kesilip dikilmesine pazarlanmasına kadar olan sürede ve süreçte verimlilik…   devamı...

Petrol sadece varlığı ile değil fiyatıyla da bir silah

28-12-2014
Bütün zamanların en tehlikelisi olarak tanımlanan bir örgüt İŞİD.. Zira karşımızda çok çabuk ve hızlı bir şekilde organize olabilen, dünyanın her tarafından adam toplayabilen bir örgütten söz ediyoruz.    devamı...
<< Önceki   1 2   Sonraki >>
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Mahallî Düşünüp; Cihanşümul (Global ) Hareket Etmek
Mehmet M. TURAN
Üç Konu: Aydın’da Barlar Meselesi, Nükleer Enerji ve 24 Haziran Seçimleri
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön