Çiftçilerin su kullanım bedeline yapılacak yüzde 50 indiriminin uygulama asılları belirlendi

Genel May 08, 2023 Yorum Yok

Tarım ve Orman Bakanlığının “Tarımsal Sulama Maksatlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine Ait Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarımsal Sulama Maksatlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı ile üreticilerin su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararlaştırılmıştı.

Tebliğle de sulama birlikleri ile kooperatiflerince işletilen sulama alanlarında bu yıl ziraî üretim yapan çiftçilerin su kullanım hizmet bedellerinin desteklenmesine ait yol ve asıllar düzenlendi.

Buna nazaran, takviyeden yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve destekleme ödemesine temel bilgiler ile ÇKS sistemindeki dataların uyumlu olması koşulları aranacak.

Sulama birliklerine kayıtlı üreticilerin, üretim döneminde su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’sinin tamamını periyodu içerisinde ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’sinin sulama birliği hesabına aktarılmasını sağlamak için düzenlenen muvafakatname ile birliğe başvurmuş olması gerekecek.

Sulama kooperatifine kayıtlı üreticilerin de üretim döneminde su kullanım hizmet bedelinin tamamını devri içerisinde sulama kooperatiflerince ilan edilen ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin tamamının ödendiğine dair üretici ismine düzenlenmiş dokümanlarla kooperatife müracaat etmiş olması kaidesi aranacak.

BAKANLIK ÖDEME YAPACAK

Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50’si için hazırlanan icmaller, ödenmek üzere haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarının birinci haftası içinde Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde ödemeleri yapacak.

Ön yüklemeli ve peşin ödemeli elektronik kartlı sayaç kullanımlarına, sulama birliği yahut sulama kooperatifi tarafından sulanan bitkinin, ünite alana çiftlik sulama suyu muhtaçlığına nazaran belirlenecek bitki sulama suyu muhtaçlığına nazaran hesaplanan ölçüden daha fazla su yüklemesi yapılmayacak.

Çiftçinin peşin ödemelerinde, su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’si su kullanıcısı üretici tarafından sulama birliğine ödenecek ve ödenen bu ölçü Bakanlık tarafından sulama birliğine üreticiler ismine yapılacak birinci ödeme taksitinin icmalinde yer alacak. Sulama birliğince sonradan yapılan ölçüm çalışmalarıyla tahakkuk eden su kullanım hizmet bedelinin fazla ya da az olma durumuna nazaran mahsuplaşma süreci yapılacak.

İl yahut ilçe müdürlükleri, denetim, askı, itiraz ve kıymetlendirme süreçleri bittikten sonra icmalleri onaylayarak 17 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderecek.

Su kullanım hizmet bedeline ait 31 Aralık 2023 tarihine kadar oluşabilecek ödeme talepleriyle ilgili olarak icmal, askı, denetim ve onay süreçleri ilgili ünitelerince belirlenip, gerekli iş ve süreçler yapıldıktan sonra onaylanarak 9 Şubat 2024 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderilecek.

Bu dayanağa başvuran çiftçi, takviye ödemesinin Bakanlıkça belirlenen tarz ve temellere nazaran yapılmasını kabul edecek. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha evvel çiftçiler ismine açılan yahut açılacak olan hesaplara yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir