Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM açılış konuşması

Türkiye Haberleri May 14, 2023 Yorum Yok

Mustafa Kemal Paşa’nın, Meclis’in 23 Nisan 1920 günü açılacağını “Nutuk”ta şöyle anlatır:

“Efendiler, bu türlü olaylara bundan sonra daha geniş ölçüde rastlayacagˆız. Büyük Millet Meclisinin toplanmasını ve açılmasını sagˆlamaya çalıştığımız günlerde, en çok ugˆras¸tıran, Düzce, Hendek, Gerede üzere Bolu bölgelerindeki yerlerden bas¸layıp, Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara’ya yaklas¸acak kadar genis¸leyen gerici ve isyan dalgaları olmus¸tur. Ben bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalıs¸ırken bir taraftan da Ankara’da toplanmakta olan ve genel durumu daha yeterlice bilmeyen milletvekillerini dehs¸ete düs¸ürecek olaylar kars¸ısında bırakmamak ve bu türlü durumların ortaya çıkmasıyla Meclisin toplanmaması üzere ugˆursuz ihtimalleri önlemek çarelerini, düs¸ünüyordum.

Bunun için Meclisin açılmasında ivedi ediyordum, nihayet, gelebilmis¸ olan milletvekilleriyle yetinerek Meclisin Nisanın 23. Cuma günü açılmasına karar verdik.” 23 Nisan’dan itibaren bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun buyruk alacağı en yüksek makam; bu Meclis olacaktır.”

Büyük Millet Meclisi, çatısı akan; sıraları okullardan getirtilen; İttihat ve Terakki Kulübü binasında açılacaktır. Meclisin birinci oturumuna, daha evvel katılacağı belirlenen 337 milletvekilinden, yalnızca 115’i katılabilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın, Meclis’te birinci demeci şöyledir:

“Olağanüstü yetkiye sahip olarak yine seçilen, ulu Meclisimize, işgale uğrayan Hükûmet Merkezinden canını kurtararak gelen 84 milletvekili de katılmıştır.”

“Bugün, Meclis’imizin oylarında belirmiş olan ulusal misyonum, yeteneğimin çok üstünde olduğunu görüyorum” diyen Mustafa Kemal, Meclisi Başkanlığına seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında şunlara değinmiştir:

“Bu vazifesi; şahsım için bir gaye değil, bir arada giriştiğimiz ulvi emelleri elde etmek için milletin bana verdiği bir vazife olarak kabul ediyorum.”

“Bu dakikadan itibaren teklif ediyorum; Derhal memleketin geleceğini üzerinize alınız.” Diyen Meclis Lideri, Büyük Millet Meclisi’nin misyonları hakkında yaptığı konuşması şöyledir:

“Meclis’in tüm manasıyla sorumlu olması gerekir. Millet bizi fakat bunun için gönderdi; bizi buraya beş kişinin eline milleti terk edelim, diye göndermemiştir.”

İstanbul Hükümeti’nin Kutlama Telgrafı

İzmir’in esareti, 1240 gün sonra sona erer. Büyük zafer sonrası, yalnız İzmir’de değil, tüm yurtta coşkuyla kutlanmış ve zaferin baş mimarı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya birçok kutlama telgrafı gönderilmiştir. Bunların en ilginci ise 2,5 yıl evvel, ona idam fermanı çıkartan İstanbul Hükümeti’nin telgrafıdır. “Korkusuz demek yaraşan kumandan, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine’ diye hitap eden İstanbul Hükümeti, telgrafında şunları yazmıştır;

“Anadolu’muzun ve Türk ili olan kentler kenti İzmir’imizin kurtarılmasında üstün zafer, Osmanlılığın övünç tarihine pek parlak bir yiğitlik sayfası eklenmiştir. Bu hususta gerek şanlı kumandan kişiliğinizden, gerek tüm ileri gelenler ve amirler ve subaylar ve erler tarafından gösterilen kahramanlık ve yurtseverlik yapıtları lisanın seçkiniyle şükredilip ululanır. Gerçekleştirilen zafer kutlanıp kutsanırken, şehitlerimizin pak ruhlarına Fatihalar sunulur, efendim. 10 Eylül 1922

Gazi’ye üstte övgüye layık görenler, O’na birçok makamlar teklif etmiştir. “Tek Adam” olması da teklifler ortasındadır. O, BMM açılışında;

“Millet, bizi buraya beş kişinin eline milleti terk edelim” diye göndermemiştir, demiştir. Haydi millet, yarın özgür iradesiyle, Atatürk’ün özlediği bir ülke olmalıyız. Hoş Günlere…

13 Mayıs 2023

Ahmet Gürel

ADD Genel Lider Başdanışmanı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir