Sigortacıların raporlama yönetmeliğinde değişiklik

Genel May 15, 2023 Yorum Yok

Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlamaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) bahse ait gönderilen bilgi notunda, 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü hususunun ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile şirketlerin TFRS 17 Sigorta Kontratları Standardına (TFRS 17) ahenk sağlamalarına imkân getirildiği ve bu durumun, SEDDK’nin milletlerarası düzenlemelere ahenk sağlanması konusuna değer verdiğinin bir göstergesi olduğu aktarıldı.

TFRS 17 ile birlikte değişmesi gereken finansal tabloların kapsamının, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayımlanan tablolarla uyumlu olması için gerekli değişikliklerin de yapıldığı bildirilen bilgi notunda şunlar kaydedildi:

“Ayrıca şirketler tarafından yayımlanacak finansal raporlara ek olarak Şuraca açıklanması gerekli görülen öteki bilgilerin de açıklanması için yetki alınmaktadır. Bu doğrultuda TFRS 17 kapsamında finansal raporların daha açıklayıcı olmasını teminen ek tablolar belirlenebilecektir.

Diğer taraftan, bu yönetmelikle bankacılık mevzuatı ile uyumlu olarak finansal raporların idare heyeti lideri ve kontrol komitesi üyeleri tarafından da imza altına alınması mecburiliği getirilmektedir. Bahse bahis değişikliklerin sistemsel dönüşüm gerektirmesi nedeniyle kimi unsurların yürürlük tarihi 1/1/2024 olarak düzenlenmektedir. Bununla birlikte, bu dönüşümü süratli tamamlayabilecek şirketler için erken uygulamaya imkân sağlanmasına yönelik çalışmalar da yürütülecektir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir