Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

Siyaset Haberleri May 20, 2023 Yorum Yok

Tarihin en kutsal uğraşı, 104 yıl evvel bugün ulusal bir biçim kazandı. O; halka gitti, dinledi, gözlemledi, gerçekçi ve devrimci bir yol haritası oluşturdu. Planına sadık kaldı, asla umudunu yitirmedi ve çoban ateşlerini birleştirerek bir halkı hem ulus hem de devlet yaptı. 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Mücadele’nin fitili ateşledi. Tarihe “Türk mucizesi” olarak geçen bu süreci Doç. Dr. M. Emin Elmacı, Dr. Çiğdem Bayraktar Ör ve Dr. Selim Erdoğan Cumhuriyet’e anlattı.

(M. Emin Elmacı)

Mustafa Kemal’in en başından beri ülkeyi kurtarma umudu olduğuna değinen Tarihçi Doç. Dr. M. Emin Elmacı, 1906’da Vatan ve Hürriyet cemiyetinin Selanik’teki şubesinde yaptığı konuşmasında “Biz kuracağımız teşkilat ile bir gün kesinlikle ve ne olursa olsun muvaffak olacağız. Vatanı, milleti kurtaracağız” dediğini anımsattı. 

“YALAN VE ALGILARI ALT ETTİ”

Mustafa Kemal’in Dünya Savaşı’nın sonunda her şeyin bittiğinin sanıldığı bir periyotta bile kendisiyle birinci mülakatı yapan gazeteci Ruşen Eşref’e fotoğrafını armağan ederken yazdığı “Her şeye karşın kesinlikle bir ziyaya gerçek yürümekteyiz” kelamlarına dikkat çeken Elmacı, birebir notta Mustafa Kemal’in umudunun kaynağını “Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız, aziz memleketim ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sadece vatan ve hakikat aşkı ile ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir” kelamlarıyla açıkladığının altını çizdi. 

Milli Mücadele’yi engellemek için de ağır algı ve kara propaganda yapıldığına değinen Elmacı, bu karalamalara Atatürk’ün Sivas Kongresi’ndeki cevabını anımsattı:

“Efendiler, milletimizin sizler üzere aydınlan ve hamiyet sahipleri görünümün elemli karanlıklarından ümitsizliğe kapılmadılar. Zira onlar bilirler ki, tarih, bir milletin varlığını, hakkını hiçbir vakit inkar edemez. Zira onlar kuvvetli bir iman ile kanidirler ki, bir palavra perdesi gerisinden vatan ve milletimiz aleyhinde verilen kararlar, ortaya sürülen kanaatler kesinlikle iflasa mahkumdurlar.” 

(Selim Erdoğan)

“MONDROS’TAN BAŞLAYAN BİR SÜREÇ”

Milli Mücadele’nin sembolik olarak başlangıcının 19 Mayıs olmasının hakikat olduğunu belirten Tarihçi Dr. Selim Erdoğan, “Ancak Ulusal Mücadele’yi bu tarihte başlatan anlatı eksiktir, kusurludur. Zira bu anlatı Mustafa Kemal Paşa’nın birinci ve tek planının direnişi Anadolu’dan başlatmak ve Ulusal Çaba takımlarını sıfırdan kurmak halinde olduğu üzere maceracı, sonucu belgisiz bir yola çıkar. Birebir vakitte bu Mustafa Kemal’in aklını, dehasını da inkâr etmektir” dedi. 

“Bu kusura düşmemek ve ‘Millî Mücadele’yi aslında Vahdettin başlattı’ üzere saçma sapan tezlere muhatap olmamak gerek” diyen Erdoğan, “Bunun için başlangıç referans noktası olarak Mondros Mütarekesi’ni almak ve buradan Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ortasındaki altı ayı çok güzel kıymetlendirmekte yarar vardır” sözlerini kullandı. 

Mustafa Kemal’i birebir eğitimi aldığı subaylardan ayıran en besbelli nitelikler akıl ve muhakeme yeteneği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Mondros sonrası çabucak maceraya atılmak yerine müttefiklerin niyetini ve gücünü, Padişah’ın eğilimini görmek istedi ve Devlet-i Aliyye’nin aslında var olan askerî ve bürokratik sistemini kullanmayı tercih etti” dedi. 

“ANADOLU DİRENİŞİ”

Mustafa Kemal’in mevcut sistem ve İstanbul’dan Anadolu’yu kurtarmanın mümkün olmadığını gördüğü yerde B planını devreye soktuğunu vurgulayan Erdoğan, bu planı şöyle özetledi:

“Anadolu’dan başlatılacak direniş için de Ali Fuat (Cebesoy), Cevat (Çobanlı), Fevzi (Çakmak) paşalarla, Miralay İsmet (İnönü), Miralay Asım (Gündüz) üzere subaylarla planlar, misyon kısımları yapmıştır. Gayretin stratejisi, yani “Topyekün Harp” bu toplantılarla şekillenmiştir. Yetenekleri ve halka verdiği itimat tartışılmayacak, meşruiyeti sorgulanmayacak bir önder etrafında toplanacak bir millet! Lakin bu meşruiyetin sağlanması için öncelikle hareketin sağlam bir siyasî tabana oturtulması gerekmektedir. 

Burada da Atatürk’ün Havza’dan başlayarak Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla son bulacak süreçte Ulusal Egemenlik Belgeleri’ni nasıl bir araç olarak kullandığını, zaferden sonra da bu evraklara ve Meclis’e yaslanarak nasıl çağdaş, ulusal bir devlet kurduğunu görüyoruz. Hülasa; Mustafa Kemal Atatürk aklını ortaya koymuş, diplomatik, siyasî, toplumsal ve askerî tüm gerçekleri eşsiz bir muhakeme süzgecinden geçirerek Ulusal Mücadele’nin Topyekün Harp stratejisini oluşturmuştur. Bundan sonra tek yapması gereken, bu stratejiyi yürek ve kararlılıkla uygulamak olacaktır.”

(Çiğdem Bayraktar Ör)

Mustafa Kemal’in ‘Asıl sorun yıkılmak üzere olan imparatorluktan bir Türk devleti çıkarmaktır’ dediğinde yılın şimdi 1905 olduğuna dikkat çeken Tarihçi Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, “Doğduğu, büyüdüğü Balkanların evvel kaynaması, sonra kaybedilmesi niyet dünyasında maksatlar ve maksatlar yaratmıştı. ‘Vatan kurtarmak’ onda bir gayeden fazlasıydı; bir varoluş meselesiydi” dedi. 

“KUVVETLE İNANMAK”

Bu doğrultuda daha Suriye’deyken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kuran Mustafa Kemal’in 1911’de Trablusgarp’a istekli gittiğine değinen Bayraktar, “Aşık olduğu askerlik mesleğini kararlılıkla seçmiş ve Anafartalar’daki üstün muvaffakiyetini bu kararlılığın bütünleştiği dehayla ortaya koymuştu” tabirlerini kullandı.

“Hiçbir tehdit, ferman, ceza, yasak, pürüz onu ‘vatan kurtarma planı’ndan alıkoyamadı” diyen Bayraktar, 39 yaşında hakkında verilen idam kararının bile onu yolundan çeviremediği belirterek şunları söyledi:

“’Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm vakit memlekete ve millete ilişkin bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir kere daha kuvvetle inandım’, demişti. Sihirli parola işte buydu: Kuvvetle inanmak! Tıpkı inancı savaş meydanlarında askerlerine de aşıladı. Söylev’de ‘Bütün kumandanlara verdiğimiz buyrukta hepsinin tam kararlı ve kesin davranmaları gereğini bildirdik’, der. İşte bu kararlılığı dehasıyla birleştirdi ve bize ülkemizi armağan etti.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir