İstanbul Kontratı için açılan davaya ret

Siyaset Haberleri Nis 02, 2023 Yorum Yok

Kararın türel değerlendirmesinde, “Danıştay dava dairelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan; misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka ters karar verilmesi, metot kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür” denildi.

Temyizen incelenen karar yöntem ve hukuka uygun olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Temyiz dilekçesinde ileri sürülen savlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” tabirleri yer aldı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir