Kimi KDV uygulamalarında değişiklik yapıldı

Genel Nis 03, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Katma Paha Vergisi Genel Uygulama Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 46) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile zorlayan sebep ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunması nedeniyle zorlayıcı sebep kapsamına alınan lakin faaliyetlerine olağan biçimde devam edebilecek nitelikteki mükelleflerin, yönetime zorlayan sebep halinin sona erdirilmesi gayesiyle yapacakları müracaat sonucunda yapılacak değerlendirmeye nazaran bu halinin sona ereceği ve kelam konusu mükelleflerin alış ve satışlarında genel tarzlar çerçevesinde tevkifat uygulanabileceği hususu açıklığa kavuşturuldu.

UYUŞMAZLIKLARIN SONA ERDİRİLMESİ AMACI

PTT AŞ’nin posta işlerinin yürütülmesinde aldığı hizmetlerin (gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı, sevki ve işlenmesi gibi) iş gücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatına tabi olduğu hususu bildiride düzenlenerek uyuşmazlıkların sona erdirilmesi amaçlandı.

Hizmet nitelikli tevkifata tabi süreçlerden kaynaklanan ve vergi inceleme raporuyla sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin (temizlik, bahçe ve etraf bakım hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tadil, bakım ve tamirat hizmetleri; her türlü yemek servisi ve tertip hizmetleri, etüt, plan-proje, danışmanlık, kontrol ve gibisi hizmetler, yapı kontrol hizmeti, nakliyecilik hizmetleri, her türlü baskı ve basım hizmeti, ticari reklam hizmetleri, işgücü temin hizmeti gibi) mükelleflerin müddetinde düzenlenmiş tam tasdik kontratı bulunması kaydıyla, yeminli mali müşavir (YMM) raporu ile de yerine getirilebilmesine imkan tanınarak kelam konusu süreçlerdeki KDV iade prosedürleri kolaylaştırıldı.

İADE TALEBİNDE BULUNULABILECEK TABAN TUTAR

Öte yandan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Şubat 2023’ten itibaren yapılan süreçlere uygulanmak üzere mükelleflerin KDV iade hakkı doğuran süreçlerine ait olarak iade talebinde bulunabilecekleri minimum fiyat 2 bin lira olarak belirlendi.

Tebliğ düzenlemesiyle mevzunun ne biçimde uygulanacağı ayrıntılı olarak açıklandı. Buna nazaran mükelleflerin bir vergilendirme periyodundaki iade talep meblağının 2 bin liranın altında olmasına rağmen sonraki vergilendirme periyotlarındaki iade talep fiyatları birlikte dikkate alındığında kelam konusu hudut aşılıyorsa iade yapılabilecek.

YMM’ler ile müddetinde düzenlenmiş tam tasdik mukavelesi bulunan mükelleflerin, haklarında geçersiz yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak kullanma olumsuz tespitleri olması durumunda, evraklarda yer alan alım meblağının birebir periyottaki toplam alımlarının yüzde 5’ini geçmemesi halinde, mükellefler için bu tespitler nedeniyle özel temel uygulaması kelam konusu olmayacak.

SAHTE DOKÜMANA AİT KARAR

Sahte doküman yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı doküman kullanma olumsuz raporu ile geçersiz evrak yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve doküman ibraz etmeme olumsuz tespitleri nedeniyle KDV iade uygulamalarında özel temellere tabi olan mükelleflerden 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarında faaliyette bulundukları devirlerin tamamına ait olarak 7440 sayılı Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların genel asıllara dönüşü sağlandı. Emsal halde, hali hazırda genel asıllarda bulunmakla birlikte bu formda vergi artırımı yapan mükelleflerin kelam konusu fiiller nedeniyle özel asıllara tabi olmaması da bildiri düzenlemesi ile sağlandı.

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kent içi yolcu nakliyeciliği faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik fiyat toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin, talep etmeleri durumunda, hasılat asıllı vergilendirme yolu kapsamına geçmelerine imkan tanınırken, yapılan düzenlemeyle uygulamanın ne biçimde yürütüleceği tabir edildi.

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir