ÖSYM işçi alımı müracaatları başladı mı? ÖSYM Kontratlı İmtihan Hizmetleri Uzmanı İşçi Alım müracaatları nasıl yapılır?

Genel May 05, 2023 Yorum Yok

ÖSYM, 15 kontratlı İmtihan Hizmetleri Uzmanı işçi alacak.

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle;

“Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci unsurun (c) fıkrası yeterince 15 (On beş) adet kontratlı İmtihan Hizmetleri Uzmanı işçi alınacaktır.”

ÖSYM İŞÇİ ALIMI MÜRACAATLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, müracaatlarını e-Devlet’te yer alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 03.05.2023-17.05.2023 tarihleri ortasında gerçekleştirecektir. Adayların “Özel Şartlar” kısmında istenilen dokümanları müracaat sistemine yüklemesi mecburidir. Kelam konusu dokümanları yüklemeyen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yahut şahsen müracaat kabul edilmeyecektir.

ÖSYM İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR?

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son müracaat tarihi prestijiyle 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir suçtan

dolayı bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı

suçlar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm

olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Devamlı olarak vazife yapmasına mani olabilecek, daimî beden ya da akıl hastalığı ile beden sakatlığı ya

da özrü bulunmamak,

7. 2022-KPSS Lisans imtihanı sonucunda, KPSSP3 (B) kümesi puanı temel alınarak yapılacak sıralamaya göre

asgari 60 puana sahip olmak (En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen takım sayısının 10 katı

kadar aday kelamlı imtihana davet edilecektir. Sonuncu aday ile tıpkı puana sahip olan adaylar da sınava

alınacaktır),

8. Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen kısımlarından birini veya

bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini

bitirmiş olmak,

9. Müracaatta kullanılacak diploma ve sertifikaların ilan tarihinden evvel alınmış ve onaylı olması

gerekmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir