POMEM ön müracaat nasıl yapılır? 30. Devir POMEM kontenjanı arttı mı?

Genel May 03, 2023 Yorum Yok

POMEM müracaatları başladı! Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 yılında KPSS puanına nazaran bayan ve erkek toplam 10 bin 600 POMEM öğrencisi alınacağını paylaşmıştı. Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya nazaran kontenjan sayısında artırıma gidildi.

30. DEVİR POMEM KONTENJANI KAÇ OLDU?

27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 yahut 2022 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarının birinden P3 puan çeşidinden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı P93 puan tipinden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar ortasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen öbür kaideleri taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) bayan, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) bayan olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) bayan, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) bayan olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) bayan, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) bayan olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı olacak formda artırılmıştır.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 01 – 19 Mayıs 2023 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son müracaat tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Müracaatlarını yapabilecek.

30 DEVİR POMEM MÜRACAAT KURALLARI NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan çeşidinden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (65,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan çeşidinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu halde müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Bayanlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

f) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya hukuksal bir pürüzü bulunmamak,

g) Sıhhat durumu tarafından, Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı cürümlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu hatalardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

ı) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

k) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir