Son Dakika: En düşük emekli maaşında artış ve süreksiz emekçilere takım düzenlemesi Resmi Gazete’de

Genel Nis 06, 2023 Yorum Yok

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve süreksiz personellere takım düzenlemesini içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargıtay birinci lider vekilleri, Danıştay lider vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak biçimde yine düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci lider vekilleri, Danıştay lider vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi lider ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Lideri ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile birebir olacak.

– Üstün Fedakarlık Madalyası ve Üstün Fedakarlık Nişanı

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile zelzele, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla uğraş edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar yahut sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verilecek.

Deprem, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla çaba edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren yabancı şahıslara cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün muvaffakiyet ve çabayla Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların toplumsal teminatlarının olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere taban fiyatın net meblağında aylık ödenecek.

Taşkömürü Havzası’ndaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ait değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine dönem tarihi temel alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Ayrıca, hak sahiplerinin yasal ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını isimlerine tescil ettirmelerine ait düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan problemler tahlile kavuşturulacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2012 ve öncesi periyoda ait işsizlik ödeneği müracaatlarına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu unsurun yürürlük tarihi prestijiyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine mevzu edilmiş ise tüm ferileri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra evraklarının takip ve tahsil süreçlerine devam edilmeyecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilmeyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma kuralıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100’er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık, malullük, vefat aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine evrak bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık minimum ödeme fiyatı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA MÜHLETİ ARTIRILIYOR

Kanunla, kurumların muhtaçlıkları doğrultusunda süreksiz emekçi çalıştırma mühleti de artırılırdı.

Buna nazaran süreksiz iş konumlarında çalışanların çalışma müddetleri birebir vize devri içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu müddetin belirlenmesinde yönetim, kurum ve kuruluşun bağlı yahut ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli personel takımlarına yahut kontratlı işçi statüsüne geçişi yapılamadığından süreksiz iş konumlarında çalıştırılmaya devam edilen çalışanların, bağlı bulunduğu toplumsal güvenlik kurumundan yaşlılık yahut emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş kontratlarının sona erdirilmesini zarurî tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu biçimde iş kontratının sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının kontratın taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan süreksiz emekçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet müddeti temel alınarak bu işyerlerinde boş olan daima emekçi takımlarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut konumlarında bulunan işçi ortasında fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak ek ödeme yapılacak.

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ait düzenlemeler 1 Nisan 2023’ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ÖDEME 7 NİSAN’DAN İTİBAREN

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme devrinden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik hususları, kanunun yayımını takip eden ay başından, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut durumlarında bulunan çalışana yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1’inde, öbür düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

3 AY FAZLA MESAİ

Kanundaki bir diğer düzenleme ile Toplumsal Güvenlik Kurumuna Ait Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanuna süreksiz husus eklendi.

Buna nazaran, emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik süreçlerinin hızlandırılması için Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda 657 sayılı kanuna tabi çalışana, 1 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında 3 ay müddetle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat fiyatının 10 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma fiyatı verilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir