Suriye: Türk askerleri çekilmeden bir sonuca ulaşamayacağız

Genel May 13, 2023 Yorum Yok

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının iştirakiyle dün Moskova’da Suriye bahisli dörtlü toplantı düzenlendi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Suriye’nin asıl amacının, “Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere kendi topraklarındaki yasadışı askeri varlığı her formda sona erdirmek” olduğunu vurgulayarak, “bu mevzuda ilerleme kaydedilmeden gerçek bir sonuca ulaşılamayacağını” kaydetti.

Mikdad, Suriye’nin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne hürmet gösterildiği taktirde, diyalog ve tartışmanın istenen maksatlara ulaşmanın en yeterli yolu olduğuna inandığını, bunun sonucunda açık ve yapan bir tutum sergilemeye hazır olduklarını belirtti.

Mikdad, “Diğer ülkelerle bağlarımızda elbette geçmişin sayfasını çevirmek ve geleceğe bakmak istiyoruz, fakat Suriye’nin egemenlik haklarından feragat edilemeyecek yahut tehlikeye atılamayacak ulusal çıkarları koruyacak formda…” dedi.

“İLERLEME SAĞLANMAZ İSE YERİMİZDE SAYACAĞIZ”

Mikdad, “Bizim için asıl maksadın Suriye topraklarındaki yasadışı askeri varlığı ne formda olursa olsun sona erdirmek olduğu ve bunun elbette Türk kuvvetlerini de kapsadığı herkes için netleşti. Bu mevzuda ilerleme kaydedilmeden, yerimizde saymaya devam edeceğiz ve gerçek sonuçlara ulaşamayacağız. Her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talep etmeye ve ısrar etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Türk askerlerinin geri çekilmesi durumunda boşluğu terör örgütlerinin dolduracağı ve bunun Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturacağı” kelamlarını hatırlatan Mikdad, şunları kaydetti:

“Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, istediğimiz şey açık ve net; Türkiye’den güçlerini Suriye’den çekeceğine dair kamuoyunun onayı ve münasebetiyle bunu organize, koordineli ve mutabık kalınan bir halde uygulamaya yönelik pratik adımlardır.”

ÖN ŞARTLARI TEK TEK SIRALADI

Mikdad, milletlerarası hukuka ve yeterli diyalog bağlarına uygun prensip ve tarzlara dayalı yapan bir yaklaşıma nazaran olağanlaşma sürecinde nasıl ilerleneceğine ait Suriye’nin görüşlerini şu halde paylaştı:

1- Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Birleşmiş Milletler Kuralı’nın gaye ve unsurlarına, bilhassa de Suriye’nin iç işlerine karışmamaya tam ve gerçek bağlılık gösterilmesi.

2- Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere tüm yasadışı yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi ve devletin tüm toprakları üzerindeki otoritesini yine tesis etmesi gerektiğini kabul edilmesi.

3- Suriye’deki tüm terör ve ayrılıkçı örgütler Suriye ve öteki ülkeler için tehdit oluşturduğundan, tüm bunlarla birlikte gayret edilmesi. Terör ve ayrılıkçı örgütlerin aldıkları dış takviyesi durdurmak için ortak aksiyon ve uyum yollarının tartışılması.

4- Suriye’deki tüm ayrılıkçı projelerin ve gündemlerin, biçimleri ne olursa olsun reddedilmesi.

5- Suriye-Türkiye hududunda, yasadışı tek taraflı adımlar atmak yerine güvenlik tasalarını ele almanın, sonları denetim etmenin ve sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamanın yolu işbirliği ve ortak uyumdur.

6- Suriye-Türkiye hududunu denetim etme, kaçakçılığı önlemeye yönelik tedbirler alma ve teröristlerin bu sondan sızmasını tedbire çalışmaları da dahil olmak üzere her iki ülkenin güvenlik telaşlarını ele almak için ortak uyum çalışmasında bulunulması.

7- Birleşmiş Milletler ve ilgili uzman kurumlarının dayanağı de dahil olmak üzere Suriyeli mültecilerin Türkiye’den anavatanlarına inançlı ve istekli olarak geri gönderilmesinde işbirliği yapmak ve bu geri dönüş için gerekli kuralları yerine getirmek için finansman sağlamaktır. Suriye tarafı buna nazaran kendisine düşen tedbirleri almaya hazırdır.

8- Suriye’ye ilişkin olması gereken Suriye petrolünün ve gelirlerinin yasadışı olarak ele geçirilmesini ve transferini durdurmak için işbirliği yollarını tartışmak.

Mikdad, bu konuların, Suriye ile Türkiye ortasındaki bağlantıların düzeltilmesi, uygunlaştırılması ve ortak çıkarlarının karşılanması için pratik taraflar ve ön şartlar olduğunu açıkladı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir