Resmi Gazete’de yayımlandı: Kurumlar Vergisi Genel Bildirimi’nde değişiklik

Genel Nis 09, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı) tarafından Kurumlar Vergisi Genel Bildirimi’nde değişiklik yapılmasına dair bildirim Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, “Yatırıma katkı fiyatında endeksleme” başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

“17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Kararın 12 nci unsurunun on yedinci fıkrasında, yatırım mühleti minimum 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için taban 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama sürecinin yapılabileceği karara bağlanmıştır.

Buna nazaran, ilgili teşvik dokümanı kapsamındaki yatırıma katkı fiyatının, üstteki unsur kapsamında kısmi tamamlama sürecinin yapıldığı hesap periyodunun sonuna kadar yararlanılamayan kısmı, kısmi tamamlanan kısma ait yatırıma katkı meblağıyla hudutlu olmak üzere kısmi tamamlamanın yapıldığı hesap devrini izleyen yıllarda Vergi Yordam Kanunu kararlarına nazaran bu yıllar için belirlenen tekrar değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.”

Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı meblağının kullanımı

Sera tesiri yaratan egzoz gazı salınımını büsbütün ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, dayanak kararında belirlenen kadarıyla, bu yatırımları münasebetiyle bu Kanunun 32/A unsuru kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı fiyatını, kelam konusu malların birinci iktisabı hasebiyle 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık periyotları prestijiyle bu mükelleflere kısmen yahut büsbütün, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Kurumlar Vergisi Kanununun süreksiz 12 nci unsuru kapsamında yatırıma katkı meblağı, 31/12/2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere, 3 üncü hususun birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hak edilen yatırıma katkı meblağının %56,5’ini geçemez.

Birinci fıkra kapsamında belirlenen yatırıma katkı meblağı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların birinci iktisabı münasebetiyle ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık devirleri prestijiyle bu mükelleflere büsbütün, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilir.” açıklaması yapılmıştır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir